zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022m. IV ketvirtis

IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022m. III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022m. II ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022m. I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. IV ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANCINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS AUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021m. I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 metai

IV ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA2

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA1

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2

III ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 metai

 IV ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

III ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 metai

 IV ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2dalis)

 III ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 metai

IV ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 1dalis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2dalis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2dalis)

 III ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 metai

IV ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA(1lapas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA(2lapas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA(1lapas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA(2lapas)

III ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 metai
 

 I ketvirtis

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 metai

IV ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

 Informacija apie išankstinius apmokėjimus

 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

 Kitos pajamos

Informacija pagal veiklos segmentus

 

2014 metai
III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 metai
II ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014-06-30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-06-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-06-30

 

2014 metai
I ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014-03-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014-03-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-03-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-03-31

 

2013 metai
IV ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013-12-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-12-31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2013-12-31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013-12-31

 

2013 metai
III ketvirtis
 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-09-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013-09-30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013-09-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-09-30

 
2013 metai
II ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II ketvirtis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA II ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS II ketvirtis

2013 metai
I ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I ketvirtis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I ketvirtis

 

2012 metai

Metinės ataskaitos

Financinės būklės ataskaita 2012-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2012-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2012-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio

 

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2012-09-30

2012 metų III ketvirčio FAR aiškinamasis raštas

 

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2012-06-30

2012 metų II ketvirčio FAR aiškinamasis raštas

 

I ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita 2012-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-03-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2012-03-31

2012 metų I ketvirčio FAR aiškinamasis raštas

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite