zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Gautos mokymo priemonės gamtos ir technologiniams mokslams

zenklas 2015 04 13

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 2 666,84 EUR.

Gimnazijos gamtamokslių kabinetai šiais metais taip pat pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 3 456,97 EUR.

Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose.

 

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite