zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Muziejus

Gimnazijos literatūros muziejus

Gimnazijos literatūros muziejus įkurtas 1978 m.ilgamečio Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo eksperto, kraštotyrininko Stasio Liutvinavičiaus dėka.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenė puoselėja Veliuonos krašto tradicijas ir didžiuojasi iškiliomis asmenybėmis, gyvenusiomis ir kūrusiomis Veliuonoje, bei yra neabejinga literatūros ištakoms. 2007 metais mokinių parlamento iniciatyva suorganizuota labdaros popietė-koncertas „Žvilgsnis į praeitį“, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos muziejaus atnaujinimui. Taigi muziejus pačių mokinių dėka tapo šviesesnis, jaukesnis, laukiantis kiekvieno, užsukusio į nuostabų Lietuvos kampelį – Veliuoną.

Muziejaus tikslas – nebūti vien tik knygų „saugykla“, bet ir vykdyti edukacinę bei pažintinę veiklą. Čia galima susipažinti su įvairiais pirmųjų klasikų (Žemaitės, Vaižganto, Jono Biliūno, Šatrijos Raganos) kūriniais, Antano ir Jono Juškų, Petro Cvirkos, Jono Mačiulio kūryba bei šių dienų Veliuonos krašto kūrėjais. Muziejuje vyksta lietuvių kalbos, istorijos pamokos, klasių renginiai. Literatūros muziejuje organizuojami meninio skaitymo konkursai, renginiai, skirti Knygnešio dienai, mokinių kūrybos pristatymai, susitikimai.

2008 m. literatūros muziejuje pradėtos vykdyti edukacinės programos. Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojai veda edukacinius užsiėmimus šiomis temomis: „Nemuno šalies pasakos atgyja“, „Antano ir Jono Juškų kraštotyrinė veikla ir jos tradicijų tąsa šiandien“, „Knygnešių veikla ir jų tradicijų tąsa šiandien“, „Antano ir Jono Juškų veikla spaudos draudimo metais Veliuonoje“.

Literatūros muziejus skatina domėtis literatūros ištakomis, tradicijų tęstinumu, padeda suvokti literatūros ir kultūros kaitą, ugdo meilę, pagarbą, savo krašto kūrėjams ir pirmiesiems lietuviško žodžio skleidėjams, plėtoja socialinę ir kultūrinę patirtį, padeda geriau pažinti Veliuonos kraštą, puoselėti tradicijas bei suvokti jų tęstinumą. Literatūros muziejaus veikla leidžia gimnazijai tapti visuomenei atviru regiono kultūros židiniu.

    

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite