zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Viešieji pirkimai

                 Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija viešuosius pirkimus vykdo vadovaujantis Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis (patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VK-408).

                 Nuo 2017 m. liepos 1 d. perkančioji organizacija / perkantysis subjektas savo tinklapyje (pirkėjo profilyje) nebeprivalo viešinti informacijos apie pirkimus, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį (bet galimybė išlieka). Tinklapyje taip pat neprivaloma skelbti nei viešųjų pirkimų plano, nei suvestinės, nei ataskaitų.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite