zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Pamokos kitaip

 

 

giraite2  giraite1

Birželio 16 d. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojos Jovita Mišeikienė ir Jolanta Lukenskaitė 5-os, 6-os, 7-os ir IIG klasių moksleivius pakvietė lietuvių kalbos ir literatūros mokytis į Rašytojų giraitę, kur žaliuoja Petro Cvirkos literatūros premijos laureatų ąžuolai. Su mokiniais, pasiremdami Algirdo Patacko ištarmėmis knygose ,,Lietuva yra Vydija” ir ,,Litua”, kalbėjomės apie lietuvių kalbos grožį ir senumą, o doriniu aspektu nagrinėjome Salomėjos Nėries pasaką ,,Eglė žalčių karalienė”, aiškindamiesi, kokia informacija tekste užkoduota. Pamokose dalyvavo rašytojas Gasparas Aleksa ir Veliuonos miestelio bibliotekos vedėja, rašytoja Violeta Šoblinskaitė.

tremty1  tremty2 tremty3 tremty4

Birželio 15 dieną 5-os, 6-os, IG ir IIG klasių mokiniams vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, kurios buvo skirtos paminėti tremties pradžios 80-ąsias metines. Į pamokas atvyko viešnios iš istorinės lietuvių tautos praeities – tremtinės. Vyriausioji Albina Valuckienė iš tiesų buvo tremtyje ir vaikams papasakojo prisiminimų, tikrų to laikmečio istorijų. Iš pintinės ištraukė savo šeimos relikvijas – šventus paveikslus. „Kai vežė, į pintinę įsidėjau duonos, lašinių ir šituos paveikslus – jie buvo Sibire ir grįžo kartu su manimi”. Rolanda Valuckaitė Bačėnienė ir Jolita Šimulynienė skaitė eiles iš tremties. Mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą „Ledo vaikai”, atskleidžiantį totalitarinių režimų aukų istorijoje rečiau nagrinėjamą temą - tremtinių vaikus, jų identiteto sampratą, kviečiantį permąstyti šį istorijos puslapį platesniame Europos kontekste.

t1  t2  t3 t4 t5 t6

 

 

Pradinių klasių mokiniai tikri gamtos draugai ir tyrėjai!

Birželio 7 d. mokiniai tyrinėjo Veliuonos apylinkėse gyvenančius skraidančius ir ropojančius gyvūnus bei žydinčius augalus. 1-os klasės mokiniai tyrinėjo prie Nemuno. Oho, kokią boružę rado! 2-os klasės mokiniai fotografavo ir skaičiavo organizmus miško teritorijoje, 3-os klasės mokiniai gimnazijos pievelėse, 4-os klasės mokiniai dvaro teritorijoje. Grįžę aptarė veiklas, kaip sekėsi tyrinėti. Svarbiausia, visi mokiniai patyrė daug gerų emocijų!  

 gavenia1  gavenia2

Gavėnios mąstymai 3–6 klasių mokiniams

            Labai džiaugiamės, kad tikybos pamokoje nuotoliniu būdu dalyvavo vienuolė benediktinė sesuo Celina.  Ji pakvietė apmąstyti svarbiausius Gavėnios laikotarpio įvykius. Mūsų mokyklos mokiniai gilinosi į kryžiaus kelio stočių apmąstymus. Taip pat jie turėjo galimybę pabendrauti ir užduoti jiems rūpimus klausimus. Tai buvo puikus būdas pagilinti savo tikėjimo žinias, surasti bendras sąsajas su savo gyvenimo kasdienybe ir sąmoningiau išgyventi pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį.

pk1   pk2 pk3 pk4

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka ,,Piešiame Lietuvos peizažą”

Kovo 10 dieną 6-os klasės mokiniams vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka ,,Piešiame Lietuvos peizažą”, kuri buvo skirta Kovo 11-ajai dienai.

Per literatūros pamoką mokiniai virtualiai apsilankė poeto Jono Aisčio muziejuje Rumšiškėse, apžiūrėjo eksponatus, klausėsi pasakojimo apie poetą. Šeštokai skaitė eilėraštį ,,Peizažas“, klausėsi L. Noreikos skaitomo eilėraščio įrašo, grožėjosi Lietuvos gamtos vaizdais fotonuotraukose. Mokiniams buvo skirtos užduotys eilėraščio analizei. Jie aptarė, kas tai yra peizažas, lygino šią sąvoką literatūroje ir dailėje.

Aptarę eilėraštį mokiniai išvydo senąjį Lietuvos kaimą, sužinojo, kas yra ,,žirgeliai tarp klevų“, kaip atrodė šulinys su svirtimi. Kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Mišeikiene šeštokai diskutavo, kodėl tokios svarbios ir prasmingos eilėraščio eilutės: ,,Gera čia gyvent ir mirti/Gera vargt čia Lietuvoj“. Išklausę dailės mokytojos Dalios Gineitės patarimų, mokiniai kūrybiškai iliustravo J. Aisčio eilėraštį ,,Peizažas”.

 r1  r2 r3

,,Įdomioji ekologija”

Kovo 4 dieną 2-os klasės mokiniai dalyvavo aplinkosauginėje konferencijoje ,,Įdomioji ekologija”. Bendradarbiaujant su Europe Direct informacijos centrais  VšĮ ,,Žaliasis taškas“ suorganizavo žinių ir praktikos konferenciją, kurios metu  mokiniai susipažino su ekologijos, atsakingo vartojimo ir atliekų tvarkymo temomis. Praktinių veiklų metu mokiniai pasigamino vonios burbulus.

darbas31

Nuotolinė pamoka ,,Nešvaistyk ateities – dirbk legaliai!”

IG klasės mokiniai per pilietiškumo pamoką ir IIG klasės mokiniai per klasės valandėlę dalyvavo nuotolinėje pamokoje ,,Nešvaistyk ateities - dirbk legaliai!'', kurią organizavo Valstybinė darbo inspekcija. Šios pamokos tikslas padėti nepilnamečiams pasiruošti įsitraukti į darbo rinką ir  supažindinti juos su darbo teisės pagrindais.

Pamoką vedė Valstybinės darbo inspekcijos atstovas Žanas Kiselevičius, kuris apžvelgė svarbiausius su įdarbinimu susijusius aspektus: kokios yra darbo įteisinimo formos, kas yra nelegalus ir nedeklaruotas darbas, nuo kelerių metų galima pradėti dirbti, kokius darbus leidžiama dirbti nepilnamečiams, kiek laiko jie gali dirbti, kada ir kaip sudaroma darbo sutartis, kas joje turi būti aptarta, kaip apmokama už darbą, ką daryti ir kur kreiptis, jei darbdavys nesilaiko savo įsipareigojimų. Taip pat daug dėmesio skyrė legalaus darbo privalumams ir nelegalaus darbo žalai aptarti: kodėl dirbti nelegaliai „neapsimoka“, kaip žinoti, kad dirbama legaliai, kaip dėl nelegalaus darbo nukenčia pats darbuotojas, visuomenė, valstybė.

Šiomis pamokomis Valstybinė darbo inspekcija siekia ne tik padėti jaunuoliams orientuotis darbo rinkoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, bet ir ugdyti jų pilietiškumą bei socialinę atsakomybę.

Manome, kad prasminga paskaita – puikiausia prevencinė priemonė. Juk dažnai jauni žmonės suklysta dėl to, kad nežino atsakomybės ir pasekmių.

kalbininkas1  kalbininkas2  kalbininkas3   kalbininkas4

Pamoka, skirta kalbininko A. Piročkino 90-mečio jubiliejui

Arnoldas Piročkinas – Jurbarko krašto atmintis todėl, kad jo knygos ir daugybė straipsnių yra ir bus visada aktualūs, kai norime ar norėsime sužinoti, kaip čia prie Nemuno gyveno mūsų proseneliai, seneliai ir tėvai, kokie buvo vartojami žodžiai ir iš kur jie kilę, ką reiškę.

Vasario 25 dieną minimas šio mūsų krašto kalbininko 90-metis. Pagerbti ir prisiminti šią asmenybę, o jaunesniajai kartai apie ją sužinoti buvo skirta lietuvių kalbos ir literatūros pamoka ,,Branginkime savo kalbą”, kurią 8-os klasės mokiniams vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Mišeikienė. Pamokoje buvo pasakojama apie kalbininką Arnoldą Piročkiną, apie jo gyvenimą ir veiklą, žiūrima filmuota medžiaga. Kalbininkas net pietaudamas ar vakarieniaudamas nepamiršdavo, kad kalbėti reikia taisyklingai.

Antroje pamokos dalyje aštuntokai dalyvavo viktorinoje, atsakė į klausimus apie lietuvių kalbą, žymiausius žmones, savo veiklą skyrusius kalbai ir knygai, tarmes, bendrinės kalbos formavimąsi. Viktorina praplėtė žinias apie kalbą. Pažintis su veikliu ir garbingu mūsų krašto kalbininku Arnoldu Piročkinu mokiniams priminė, kokia svarbi yra gimtoji kalba, kodėl svarbu  ją puoselėti ir branginti.

a

,,Mokausi ir mokau kitus”

Vasario 24 d. IIIG klasės mokiniai dalyvavo anglų k. pamokoje „Global problems“ ( „Visuotinės problemos“), kurioje jie patys buvo ne tik pranešėjai, bet ir mokytojai-patarėjai. Mokiniai pristatė įvairias socialines problemas, pasakodami anglų kalba, apie jų priežastis, paplitimo lygį ir sprendimo būdus. Savo monologus mokiniai iliustravo skaidrėmis. Po pristatymo kiekvienas mokinys gavo įvertinimą iš savo bendraklasių pagal „Three stars and a wish“ („Trys žvaigždės ir palinkėjimas“) metodą, kuris leido sužinoti, kuo pristatymas buvo paveikus, ką būtų galima kitą kartą padaryti kitaip. Mokiniai ir anglų k. mokytoja N.Tikhomirova džiaugiasi, kad pamokos metu ne tik  sužinojo daug naujų faktų apie pasaulio problemas, bet ir galėjo įsitikinti, kaip svarbu pateikti objektyvų vertinimą.

8kl Kinovakaras

8-os klasės mokiniai kartu su auklėtoja N. Tikhomirova smagiai praleido vieną iš ilgų gruodžio vakarų žiūrėdami filmą „Ekskursantė“ (režisierius Audrius Juzėnas), gimnazijos „TEAMS“ platformoje. Filmą peržiūrai pasiūlė patys mokiniai, nes susidomėjo šiuo kūriniu etikos pamokoje ir norėjo išsamiau susipažinti su jo siužetu.

Trumpame aptarime, kuris vyko po kino filmo seanso, mokiniai dalijosi savo mintimis ir emocijomis apie šią, tikrais faktais paremtą iš tremties ešelono pabėgusios ir kelio namo į Tėvynę ieškančios vienuolikmetės mergaitės istoriją. Tai filmas apie viltį ir lemtį, meilę ir draugystę, pasiaukojimą ir geraširdiškumą bei neišmatuojamą meilę savo kraštui, savo Tėvynei .... Tikimės, kad įspūdžiai ir įgyta patirtis bus naudingi etikos, istorijos, lietuvių kalbos literatūros pamokose.  

Nors ir nuotoliniu būdu, bet kartu praleistas laikas, sustiprino tarpusavio santykius, todėl planuojama  klasės kino vakarus organizuoti ir toliau.

IIG klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje finansinio raštingumo pamokoje, kurią vedė AB „SWEDBANKO“ vadybininkė Miglė Grigaliūnaitė. Ji paaiškino, iš kur ir kaip atsiranda pinigai, kaip išleisti tiek, kad liktų ir taupymui, kaip turėti savo pinigų, kad nereikėtų nuolat prašyti tėvų. Papasakojo apie banką, darbuotojų specialybes, finansinį raštingumą, pristatė įdomius faktus apie žmones, skolinimąsi.

Džiaugiamės kartu praleistu laiku, kuris padėjo išmaniai ir įdomiai suprasti kaip reikia valdyti savo finansus, kodėl svarbu taupyti ir kas yra atsakingas skolinimasis. Pamokos metu  žaidėme ir pasitikrinome edukacijos metu įgytas žinias, bei priėmėme kvietimą po pandemijos atvykti į verslo centrą ARKA.

Netradicinė pamoka „Obuolių pyragas“

Spalio 22 dieną 8-os klasės mokiniai anglų kalbos žinias gilino netradicinėje erdvėje - technologijų kabinete, kuriame kepė obuolių pyragą.

 Rugsėjo mėnesį apibendrindami žinias iš temos ,,Food and drinks", mokiniai  pristatė įvairių lietuviškų  patiekalų receptus anglų kalba. Vėliau visi dalyvavo balsavime už geriausią receptą, daugiausia balsų surinko „Obuolių pyrago“ receptas. Kartu su anglų kalbos mokytoja ir klasės auklėtoja N. Tikhomirova aštuntokai pasidalino pareigomis, aptarė gamybos procesą anglų kalba ir, pasiraitoję rankoves, ėmėsi darbo. Aštuntokai kepė gardų obuolių pyragą dar ir todėl, kad tai puiki rudens tradicija Veliuonos krašte, o apie tai jie sužinojo per istorijos modulio pamoką, kurį papasakojo istorijos mokytoja D. Kazlauskaitė.

 Pyragas buvo iškeptas  labai skanus ir jeigu norite gauti receptą, kreipkitės į aštuntokus.

Žodžių debesis-alternatyva anglų k. žodžių diktantams

Gegužės 5,8d. IG klasės mokiniai dalyvavo integruotose anglų k.  ir informacinių technologijų pamokose. Mes jau  pripratome, kad pastaruoju metu visos pamokos integruojamos su IT, tačiau šį kartą mokiniai  ne tik prisijungė prie pamokos platformoje Microsoft Teams, bet ir patys paruošė medžiagą pristatymui. Kartu su anglų k. mokytoja Nadezda Tikhomirova jie pasiruošė anglų k. žodžių atsiskaitymui iš temos „Socialiniai tinklai (angl. „Social network“)“. Namuose kiekvienas mokinys sukūrė žodžių debesėlį  programos Wordart.com pagalba-kiekvieną anglų k. žodį iš temos sąrašo reikėjo kruopščiai surinkti, o tai reiškia ir įsidėmėti jo rašybą. Taip pat kiekvienas turėjo apgalvoti debesėlio  vaizdą, kuris atitiktų pamokos temą. Savo darbus mokiniai Evelina Gudžiūnaitė, Mantas Jurgaitis, Vesta Karaliūtė, Edita Bakutytė ,Nedas Klemauskas, Edvardas Kazokas  ir kiti  pristatė pamokos metu: jie turėjo papasakoti apie savo mėgstamą socialinį tinklą naudodami teminius žodžius, paaiškinti, ką vaizduoja sukurtas debesėlis, ir apibūdinti, kaip kalbiniai įgūdžiai padeda jiems dalintis savo idėjomis virtualioje erdvėje. Pamokos metu pakalbėjome  net apie žodžio sex- angl. lytis reikšmę ir jo sinonimus (gender).  Iveta Meiliūnaitė pristatė savo pirmąjį filmuką apie socialinius tinklus ir atsakingą elgesį juose, kurį pati įgarsino anglų kalba. Mokytojos džiaugiasi mokinių pristatymais ir kūrybingumu, o mokiniai  yra labai patenkinti išbandę naują anglų k. žodžių atsiskaitymo būdą.

Siūlome jums pasigrožėti IG kl. mokinių darbais ir išbandyti wordart.con savo pamokose.

Paroda „Margučiai“

Balandžio 7 dieną 4 klasės mokiniai dailės ir technologijų pamokos metu stebėjo mokytojos Daivos Jurevičienės įrašytą pamoką „Dekupažas. Margutis“. Pamokos pradžioje mokiniai turėjo vikipedijoje rasti informaciją apie sąvoką „dekupažas“. Tada, vadovaudamiesi pamokos įrašu, atlikti darbą. Mokytoja nuotraukų su margučiais  laukė iki penktadienio, balandžio 10 dienos. Kai kurie mokiniai jau tą pačią dieną siuntė nuotraukas su gražiais darbeliais. Ketvirtokai messenger‘yje dalijosi ir kitokiais kiaušinių marginimo būdais! Tad gimanzijos 4 klasės mokiniai  ir mokytoja Daiva Jurevičienė kviečia visus į margučių parodą!

Istorinis dokumentinis filmas „Partizanas“

 Pirmadienį, kovo 9 dieną,  IIG klasės mokiniai turėjo istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoką kitaip. Jie vyko į Jurbarko kultūros centrą, kur  buvo parodytas naujausias režisierės Agnės Zalanskaitės istorinis dokumentinis filmas „Partizanas“, pasakojantis, negirdėtą Prisikėlimo apygardos vado, partizano Juozo Paliūno-Ryto kovos dramą.  Nuvargintas okupacijos, jis aukoja asmeninį gyvenimą, palieka šeimą ir pasitraukia į mišką lemtingam mūšiui dėl Lietuvos laisvės. Geriausiu draugu jis renkasi šautuvą, kurį švelniai vadina „mašinka“. Filme autentiškų Paliūno-Ryto atsiminimų ištraukos, kurias jo paties žodžiais skaito aktorius Paulius Markevičius, persipina su J.Paliūno-Ryto anūkės, jo bendražygių ir kovos draugų, istorikų pasakojamais.

      Šis istorinis dokumentinis filmas ,,Partizanas'' padėjo mokiniams geriau suprasti pokario kovų tikslus ir kovos už laisvę prasmę, nes laisvė - brangiausia žmogui, o atmintis – didžiausia pagarbos didvyriams išraiška.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės etikos ir pilietiškumo pagrindų pamokos

   Psichiką veikiančių (tabako, alkoholio, narkotinių ir kitų) svaiginamųjų medžiagų vartojimas trikdo žmogaus elgesį ir gali sukelti psichologinę bei fizinę priklausomybę, todėl labai svarbu padėti jauniems žmonėms  suvokti šių medžiagų žalą organizmui ir aplinkai, suformuoti teigiamas vertybines nuostatas.

    Gimnazijoje kovo 2 dieną 7-8 klasių ir I-IIG klasių mokiniams vyko etikos ir pilietiškumo pagrindų pamokos kitaip. Mokiniai išklausė prevencinę paskaitą „Psichoaktyvių medžiagų poveikis sveikatai ir socialiniai padariniai“, kurią vedė buvusi Jurbarko Probacijos tarnybos pareigūnė, o dabar Jurbarko savivaldybės tarybos narė Inga Molevaitė. Ji pasakojo, kas yra psichoaktyvios medžiagos, kokios jų  vartojimo priežastys. Kalbėjo apie neigiamas ir  negrįžtamas pasekmes, kurias sukelia psichotropinių medžiagų vartojimas. Supažindino su  į elektronines cigaretes pilamo skysčio(vadinamos bazės) sudėtimi, veikliųjų medžiagų ilgalaikiu ir trumpalaikiu poveikiu organizmui,  to skysčio sukeliamas ligas ir kt.. Pristatė elektroninių cigarečių atsiradimo istoriją, kartu su mokiniais analizavo ypatingai paaugliams ir vaikams pavojingas bei klastingas šio produkto reklamas. I. Molevaitė taip pat supažindino  su alkoholio, narkotinių medžiagų keliamais pavojais, jų poveikiu nervų sistemai, visam organizmui ir visuomenei.

   Mokiniai ne tik atidžiai klausė paskaitos, bet ir žiūrėjo prevencinius filmukus, išsakė savo nuomonę, diskutavo.

Integruota rusų kalbos ir bibliotekos pamoka „Skaitome rusiškas pasakas“

Vasario 14 dieną bibliotekoje vyko rusų kalbos pamoka šeštokams „Skaitome rusiškas pasakas“.

Bibliotekininkės Danutė Kazlauskaitė ir Rita Ramonaitė surengė rusų autorių ir liaudies pasakų knygų parodą.  Rusų kalbos mokytoja Daiva Asta Morkūnienė su  mokiniais  paruošė vaidinimą pagal rusų liaudies pasaką „Pagrandukas“. Mokiniai savo žinias įsivertino atlikdami žaismingą žodžių užduotį. Baigiantis pamokai šeštokai pažiūrėjo filmuką apie Pagranduką. Mokiniai galėjo palyginti savo ir filmo personažų vaidybą. Jie pasidžiaugė, kad jų dainelė buvo gražesnė nei skambėjusi filme. 

Pamoka mokiniams patiko, nes vyko kitoje aplinkoje.

Pamoka ,,Patriotinės Maironio poezijos skaitymai‘‘, skirta vasario 16-ajai paminėti. Pamoka vyko IIIG klasei vasario 13 d. gimnazijos literatūros muziejuje. Jos metu mokiniai susipažino su muziejuje esančia medžiaga, eksponatais, aptarė 20 a. pradžios Lietuvos istorinę, politinę, kultūrinę situaciją, skaitė ir komentavo Maironio patriotinius eilėraščius.

Integruota rusų kalbos ir bibliotekos pamoka „Skaitome rusiškas pasakas“

Vasario 14 dieną bibliotekoje vyko rusų kalbos pamoka šeštokams „Skaitome rusiškas pasakas“.

Bibliotekininkės Danutė Kazlauskaitė ir Rita Ramonaitė surengė rusų autorių ir liaudies pasakų knygų parodą.  Rusų kalbos mokytoja Daiva Asta Morkūnienė su  mokiniais  paruošė vaidinimą pagal rusų liaudies pasaką „Pagrandukas“. Mokiniai savo žinias įsivertino atlikdami žaismingą žodžių užduotį. Baigiantis pamokai šeštokai pažiūrėjo filmuką apie Pagranduką. Mokiniai galėjo palyginti savo ir filmo personažų vaidybą. Jie pasidžiaugė, kad jų dainelė buvo gražesnė nei skambėjusi filme. 

Pamoka mokiniams patiko, nes vyko kitoje aplinkoje.

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija jau antrus metus dalyvauja projekte „Nepamiršk parašiuto“, kurio  tikslas – padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.

            Šių metų vasario 5 dieną IG klasės mokiniai kartu socialine pedagoge Svietlana Mickuviene ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Rasa Klasauskaite dalyvavo pamokoje KITAIP, kuri vyko Sodros Šilalės skyriaus-Jurbarko poskyryje.  Atvykus į Sodrą mus pasitiko Edita Gučienė klientų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė ir Šilalės Sodros klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas Žydrūnas Valančius. Specialistai supažindino mokinius su valstybinio socialinio draudimo sistema. Papasakojo, kaip veikia socialinis draudimas, už ką reikia mokėti įmokas ir kokias socialines garantijas gyventojai gauna. Kalbėjo apie pirmąjį darbą ir jo iššūkius, samdomo ir savarankiško darbo skirtumus, senatvės pensijos ir pensijų kaupimą. Demonstravo skaidres, vaizdinę medžiagą. Po teorinės dalies  mokiniai pasitikrino savo žinias  viktorinoje. Už teisingus atsakymus buvo apdovanoti prizais. Mūsų viešnagė baigėsi ekskursija po Sodros skyrių.  

Vasario 11 d. IIIG klasei vyko integruota matematikos (B kursas) ir IT pamoka „Funkcijų grafikų transformacijos“. Organizuojant matematikos mokymą mokykloje, nuolat pagal galimybes taikome IKT priemones (skaičiuotuvus, skaičiuoklę (pvz., ,,Microsoft Excel“ programa), grafinius skaičiuotuvus, mokomąsias kompiuterines programas ir kt.), kurios pakeičia matematikos rutininių operacijų atlikimą ir sudaro prielaidas daugiau laiko skirti mąstymui ir problemų sprendimui. Jau kelinti metai mokiniai kartodami funkcijų savybes, apibūdindami funkcijas, braižo grafikus naudodamiesi ne tik grafikos skaičiuokle „Desmos“, bet ir skaičiuoklės programa.

Mokiniai pamokoje ne tik nubraižė paprastų trigonometrinių funkcijų grafikus, bet ir atliko jų transformacijas. Pagal nubraižytus grafikus mokiniai nustatė funkcijų savybes, t. y. atliko pasitikrinimo užduotis ir įvertino draugo darbą.

Džiaugėmės kita mokymosi aplinka, darbu poroje, naujomis patirtimis.

Integruota „eTwinning“ lietuvių-anglų kalbų pamoka

7 klasės mokiniams patinka greitakalbės. Linksma jas kartoti lietuviškai, galima išmokti greitakalbių ir kitomis kalbomis. Todėl jie dalyvauja projekte „Tongue-twisters International“. Gruodį mokiniai atliko kūrybinę užduotį- sukūrė vaizdo pamokėlę, kaip ištarti  lietuvių kalbos greitakalbes. 7 kl. mokiniai kartu su mokytojomis Jovita Mišeikiene ir Nadezda Tikhomirova integruotos „eTwinning“ lietuvių-anglų k. pamokos metu sukūrė vaizdinę medžiagą, iliustruojančią greitakalbę „Pakopa po pakopos...“ Septintokai pasirinko šią greitakalbę, aptarė, kaip būtų galima ją inscenizuoti, numatė neįprastą integruotos pamokos vietą – trečiojo aukšto laiptinę. Į veiklą įsitraukė visa klasė: vieni improvizavo, kiti filmavo ir montavo, komentavo, ką reikia dar keisti, kol galutinis darbas buvo padarytas. Tai buvo linksma, dinamiška ir kupina veiklos pamoka.

INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS PAMOKA 4 KLASĖJE

 integruotaam

Gruodžio 19 dieną ketvirtokai tęsė dalyvavimą eTwinning projekte „STEAM IN NATURE“. Šį kartą vyko integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka „Rūšiavimas“. Pamoka prasidėjo filmu anglų kalba, kuriame mokiniai dar kartą įsitikino atliekų rūšiavimo būtinumu ir svarba. Spręsdami matematikos uždavinius,  atliko skaičiavimo užduotis,  pakartojo, kokios spalvos konteineris kokioms buitinėms atliekoms tinka. Ketvirtokai supranta, kad nuo žmonių atsakingo požiūrio į rūšiavimą priklauso mūsų Žemės ateitis.

„Leiskite man būti savimi“

 

Lapkričio 5 dieną Jurbarko r.,  Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje vyko tarptautinės keliaujančios edukacinės parodos „Leiskite man būti savimi“ atidarymas. Šią parodą dar galėsime stebėti iki lapkričio mėnesio 15 dienos. Ją sukūrė Anos Frank Namų organizacija Amsterdame. Atidaryme dalyvavo Jurbarko r. Savivaldybės  administracijos Švietimo kultūros ir sporto vedėja J.Jablonskienė ir E. Mazur, Jurabrko r. Švietimo kultūros ir  ir sporto skyriaus specialistė (jaunimo reikalų koordainatorė). Projektas įgyvendinamas asociacijai „Milžinų lizdas“ bendradarbiaujant su Britų taryba, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu ir Anos Frank namais Amsterdame. Anna Frank nebėra tik žydų mergaitė, patyrusi Holokausto siaubą – ji tapo simboliu, kuris padeda kalbėti apie laisvę, meilę savo artimui, svarbą būti savimi tokiu, koks esi. Kalbėti apie septyniasdešimties metų senumo įvykius svarbu, nes nevaržoma galimybė būti savimi vis dar nėra duotybė.

 Buvimas savimi – tai savęs mylėjimas, laisvė ir viena iš didžiausių žmogaus vertybių. Tik priimti tokie, kokie esame, mes jaučiamės laimingi. Būti savimi šiame pilkame pasaulyje labai sunku. Sunku, kai tau nuolat bando įrodyti, kad laimingas būsi tik tada, kai atitiksi kitų tau primetamus kriterijus. Kiekvieną tavo įsitikinimą, kuris neatitinka socialinių standartų, bando ištaisyti, o jei nepavyksta – tave atstumia. Tad pagrindinis šios parodos tikslas yra skatinti diskusijas apie patyčias ir diskriminaciją, ugdyti toleranciją. Be to, ši įspūdinga ekspozicija pasaulyje vyksta ne tik lietuvių, bet ir čekų, anglų, vokiečių, graikų, vengrų, slovakų ir ispanų kalbomis. Paroda yra skirta patyčių bei diskriminacijos prevencijai, skatina susimąstyti apie pirmines ir pačias giliausias priežastis, kurios lėmė ir tebelemia nacizmo ir kitų režimų neapykantos ideologijų sėkmę XX a. ir XXI a. Kokios yra išankstinės nuostatos? Kas nulemia mūsų neigiamą nuomonę apie vieną ar kitą visuomenės grupę? Kokių sąlygų reikia, kad mūsų išankstinė neigiama nuostata taptų veiksmais, ribojančiais ir pažeidžiančiais kitų žmonių teises? Tokie ir panašūs klausimai man kilo aplankius šia parodą, kur netikėtai susiejamas žydų mergaitės iš Amsterdamo gyvenimas su šių dienų jaunuolių istorijomis, kurie kenčia patyčias ar net diskriminaciją, nes yra neįgalūs, priklauso etninėms, religinėms ar lytinėms mažumoms. 

Paroda sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta Anos Frank gyvenimo istorijai (nuo gimimo 1929 m. iki mirties Bergeno-Belzeno koncentracijos stovykloje 1945 m.). Kiekviename parodos plakate pateiktos didelės nuotraukos ir tekstai, pasakojantys apie Anos Frank pasaulį: Hitlerio iškilimas, žydų persekiojimas ir Antrasis pasaulinis karas. Nei Ana, nei Hitleris Antrojo pasaulinio karo neišgyveno, bet abu paliko savo pėdsakus, kurie tarpusavyje skiriasi kaip diena ir naktis. Hitleris pasauliui paliko neapykantą, persekiojimus ir žudynes. Iš Anos Frank paveldėjome viltį, esančią aukščiau už skausmą, siaubą bei žiaurumą, motyvaciją būti savimi. Antroji dalis susieja Anos Frank istoriją su šiandienos aktualijomis – jaunų žmonių istorijomis. Atskleidžiama, kaip paaugliai mato save, kaip į juos reaguoja kiti žmonės. Tai paaiškina, koks gali būti išankstinis nusistatymas ir kaip tai gali sukelti atskirtį ar kartais net diskriminaciją. Mes negalime pakeisti to, kokie esame, bet galime atsiriboti nuo žmonių, kurie neleidžia būti savimi. Privalome paleisti žmones, kurie mus varžo viena ar kita prasme. Paleisti tuos, kuriems mūsų nereikia, kai esame savimi. 

Parodą „Leiskite man būti savimi“ vedė mūsų gimnazijos mokiniai. Patys aktyviausi buvo: Vytautas Ambrutis, IG kl., Deividas Čelkis, IG kl., Iveta Meiliūnaitė, IG kl., Simona Eimutytė, IIG kl., ir Austėja Rimkutė, IIG kl. Jiems pasirengti padėjo atvykę projekto koordinatoriai iš Vilniaus kolegijos. Po apmokymų gimnazistai tapo šios parodos gidais ir iki lapkričio 15 d. mūsų mokykloje ves šią parodą ir kitų mokyklų, ir bendruomenės svečiams. 

Vanesa Vaivadaitė, IVG klasės mokinė

Kultūros paso edukacinė programa ,,Piešimas ant stiklo -vėjo varpelių gamyba“.

Lapkričio 25 dieną į mūsų gimnaziją atvyko Kauno rajono  Raudondvario dvaro menų inkubatoriaus edukatorė Justina Rebždienė. Dirbtuvės buvo atidarytos 2 klasės patalpose. Pirmąją valandą varpelius gamino 2 ir 3 klasės mokiniai, antrą valandą – ketvirtokai, o trečią valandą – Juodaičių skyriaus pradinukai.  Kiek džiaugsmo vaikams sukėlė piešimas ant stiklo naudojant net 2 technologijas. Gražūs, savo rankomis pagaminti vėjo varpeliai taps puikia kalėdine dovana artimiesiems, draugams, o darbas kartu su draugais – smagia kūrybine pramoga.  

Integruota anglų kalbos bei dailės ir technologijų pamoka ketvirtokams.

Lapkričio 26 dieną vyko integruota anglų kalbos bei dailės ir technologijų pamoka ketvirtokams. Pamokos metu buvo gilinamos anglų kalbos žinios, kuriamas gaminys- tiltas. Pamoka mokiniams patiko, nes buvo vykdomas eTwinning projektas STEAM IN NATURE, kurio metu mokiniai gali išbandyti savo vaizduotę ir gebėjimą kurti, dirbti  su keisčiausiomis priemonėmis... Šį sykį darbas vyko su spagetti.  Ar bandėte pastatyti tiltą iš spagetti? Ne?.. Ketvirtokams pavyko!

„Mažoji archeologija – pažinkime Panemunės pilį“.

Panemunės pilyje lapkričio 9 dieną mes, pradinukai , dalyvavome edukacinėje programoje „Mažoji archeologija – pažinkime Panemunės pilį“. Užsiėmimas vyko Panemunės pilyje, ją pravedė gidas Marius Jakelaitis. Atvykę susipažinome su pilies istorine praeitimi, bei pabuvome mažuoju archeologu ir savo rankomis palietėme tai, ką mums paliko šios pilies šeimininkai prieš šimtus metų, radome ir ,,lobį“, labai skanus ir saldus buvo. Trumpai apžvelgėme pagrindines archeologinio darbo pakopas. „Archeologinėje perkasoje“ ieškojome praeities dirbinių, mokinomės juos įvardinti. Taip pat sukūrėme ir nupiešėme savo giminės herbinį koklį. Susipažinome su pilies istorija, aplankėme pilies bokštą. Šauniai praleidome laiką, pažinome Panemunės pilį.

 ,,Jurbarko krašto pažinimo diena“.

 

Lapkričio 12 d. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos  8 klasės mokiniams buvo organizuota  ,,Jurbarko krašto pažinimo diena“.

Mokiniai dalyvavo bendrame istorijos ir Jurbarko Krašto muziejaus ir Vinco Grybo muziejau projekte ,,Jurbarko krašto istorinė praeitis ir dabartis“.

Jurbarko krašto muziejuje mokiniai susipažino su Pokario partizanų kovomis už Lietuvos laisvę , Jurbarko krašto partizanų veikla, žymiausiomis to laikotarpio asmenybėmis, aplankė ekspoziciją  skirta pokario partizaninio pasipriešinimo kovoms atminti. 

Vinco Grybo muziejuje mokiniai sužinojo apie Lietuvos monumentaliosios skulptūros pradininko Vinco Grybo gyvenimą ir kūrybą. Gidė  papasakojo kaip  skulptorius susirado  dirbtuves Jurbarke apleistuose dvaro statiniuose, kaip įsirengė čia dirbtuves ir sukūrė tobulus kūrinius.

Mokiniai lankėsi pagrindinėje ekspozicijos dalyje – buvusiose dirbtuvėse. Čia  įrengta skulptūrų ekspozicija. Joje eksponuojamos ir pačios didžiosios monumentaliosios skulptūros (Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, Simonas Daukantas, Nukryžiuotasis, Angelas), kiti skulptoriaus sukurti paminklų projektai, atskiros jų dalys bei kamerinės, dekoratyvinės skulptūros.

Patiko ir vitražų paroda, kur susipažinome su vitražo istorija.

Šio projekto metu mokiniai praplėtė  akiratį apie Jurbarko krašto žymias asmenybes, pokario partizaninį judėjimą Jurbarko krašte, krašto istorinę praeitį ir dabartį.

Edukacinė išvyka ,,Deimantinis Juozo – Tumo Vaižganto pėdsakas“

Spalio 9 dieną IIIaG ir IIIbG klasių mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Elena Elzbergiene ir Jovita Mišeikiene vyko į Stakius. Išvyka buvo pavadinta „Deimantinis Juozo – Tumo Vaižganto pėdsakas“.Ji buvo skirta 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms. 2019-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. Visi susirinko nedidukėje Stakių bažnytėlėje, kur vienerius metus kunigavo Juozas Tumas. Mokytoja Elena Elzbergienė pasakojo apie jį kaip vieną ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėją, lietuvių prozos klasiką, kritiką ir literatūros istoriką, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Ji skaitė tuo metu buvusio kunigo patarnautojo Drotvino atsiminimus apie Vaižgantą. Mokytoja Jovita Mišeikienė supažindino mokinius su rašytojo kūryba. Šios neįprastos pamokos pabaigoje IIIG klasės mokiniai pasitikrino, ką išgirdo apie šią iškilią asmenybę, atsakydami į įvairius jiems užduotus klausimus. Mokiniai pasivaikščiojo aplink bažnyčią, apžiūrėjo šventoriuje esančius paminklus, pasigrožėjo rudenišku Stakių kraštovaizdžiu. Tai buvo graži pamoka, skirta rašytojui Juozui Tumui – Vaižgantui.

Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 klasei

Spalio 3 dieną ketvirtokai sugužėjo į naująją lauko klasę, kurioje vyko integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka.

Anglų kalbos mokytojos Nadežda Tikhomirova ir Daina Mačiukūnienė bei klasės mokytoja Daiva Jurevičienė mokiniams pristatė tarptautinę programą eTwinning. Mokytojos pasiūlė mokiniams dalyvauti integruotame anglų kalbos pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų projekte "STEAM in nature". Mokiniai svarstė, kokias temas bei aktualijas būtų galima aptarti šiame projekte. Vėliau ketvirtokai kūrė projekto logotipą, kuriame atsispindėjo gimnazijos herbas, eTwinning ženklas bei rudenėjančios gamtos ženklai.

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite