zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

 

Gimnazijos socialinė pedagogė: Svietlana Mickuvienė.
Išsilavinimas: 2002 m. baigė ŠU programą "Socialinė pedagogika ir psichologija" ir suteikta socialinės pedagogės kvalifikacija.
Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė;
Pedagoginio darbo stažas: 35 m.
Kontaktai: tel.. 8 447 42 782; mob.t. 865650462
e. p. s. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PATVIRTINTA

Jurbarko r. Veliuonos Antano

ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. PKM-112

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS SVIETLANOS MICKUVIENĖS DARBO GRAFIKAS

 

PATVIRTINTA

Jurbarko r. Veliuonos Antano

ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. PKM-112

Veikla/savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Konsultacinis darbas

 ( tiesioginis darbas)

8.20-12.00

12.00-13.00

13.30-16.00

8.20-12.00

8.25-12.00

8.25-12.00

Kita veikla

(dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistais, metodinė veikla, tiriamasis darbas, lankymasis mokinių namuose ir kita)

12.00-13.00

13.30-16.15

10.15-12.00 ir

2 val. 15 min.

(nuotolinis darbas)

12.00-13.00

13.30-16.15

12.00-13.00 ir

2 val. 45 min. (nuotolinis darbas)

12.00-13.00

13.30-15.15

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTĖS (SOCIALINĖS PEDAGOGĖS)

SVIETLANOS MICKUVIENĖS 2019–2020 MOKSLO METŲ

DARBO LAIKO GRAFIKAS

 svietlanosgr

 

 

Mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė dirba vadovaudamasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais aktais, pareigybine instrukcija, etikos principais.

Socialinio pedagogo veiklos gairės:
padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

 

Funkcijos:
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
3. teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
4. korekcinė (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
5. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
6. šviečiamoji (informuoja, aiškina);
7. prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. socialinio ugdymo.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite