zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Ugdymas nuotoliniu būdu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymas gimnazijoje organizuojamas nuotoliniu būdu. Ugdymo organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas čia.

Pagrindinė ryšio su mokiniais ir jų tėvais priemonė yra tamo.lt

Esant būtinybei skambinkite šiais telefonais:

            Rasa Birmanaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas,  tel. (8 447) 42 782, (8 447) 42788.

            Raimonda Andrikienė, Juodaičių skyriaus vedėja (8 447) 44 135.

            Jūratė Mickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danutė Stakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, tel. (8 447) 42 782.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite