zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktinė informacija

1.

Andrikienė Raimonda

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Andrikis Raimondas

Technologijų, žmogaus saugos mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Beinarytė Ugnė

Biologijos mokytoja, direktorė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Birmanaitė Rasa

Muzikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Gineitė Dalia

Dailės, fotografijos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Greičiuvienė Vilė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Grygelienė Loreta

Geografijos, technologijų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Grubinskienė Jurgita

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja, mokytojo padėjėja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Gudavičienė Mireta

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Gudžiūnaitė Jūratė

Matematikos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Gudžiūnienė Ona

Matematikos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Yurenene Olga

Meninio ugdymo pedagogė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Jokubauskienė Genovaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Jurevičienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Kazlauskaitė Danutė

Istorijos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Klasauskaitė Rasa

Etikos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Lukenskaitė Jolanta

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Mačiukūnienė Daina

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

Masaitienė Virginija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

Mickuvienė Jūratė

Fizikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

Mickuvienė Svietlana

Socialinė pedagogė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

Mišeikienė Jovita

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.

Morkūnienė Daiva Asta

Užsienio (rusų ir vokiečių) kalbų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.

Ordinienė Jūratė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

Pocienė Loreta

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

Ramonaitė Rita

Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.

Rulevičius Rolanas

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

Stanišauskaitė Diana

Dorinio ugdymo (tikyba) mokytoja

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29.

Stankūnienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30.

Stankūnas Žilvinas

Fizinio ugdymo mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31.

Straukas Vidmantas

Chemijos mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32.

Štulienė Aldona

Logopedė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.

Šukauskienė Laimutė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34.

Tikhomirova Nadezda

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.

Žilaitienė Irena

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite