zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

PARAMA

Kviečiame skirti Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Mieli tėveliai, gimnazijos darbuotojai, gimnazijos svečiai, buvę gimnazijos moksleiviai, dėkojame už paramą gimnazijai, kurią skyrėte pervesdami 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio sumos (GPM) 2021 m. Jūsų parama labai reikalinga ir vertinama.

Kviečiame visus paremti mūsų gimnaziją ir 2022 metais.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190919036

Paramos gavėjo pavadinimas – Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:

Dariaus ir Girėno g.22, Veliuona, Jurbarko rajonas

Tel. 8-447-42782

Dėkojame už Jūsų paramą.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų  grupėms). Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (šiemet iki gegužės 4 d. imtinai).

1,2 % Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos lėšų sąmata 2021 metams

1,2 %  GPM paramos lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 377,57 Eur.

Eil. Nr.

Prekės/ paslaugos pavadinimas

Suma  (Eur)

1.

Gimnazijos vidaus kontrolės politikos užsakymas

484,00

2.

Gimnazijos aplinkos gražinimas

100,00

3.

Spaudos užsakymas (straipsnis Delfi internetinėje svetainėje, vokai, pašto ženklai)

265,79

4.

Kitoms būtinoms reikmėms

33,17

Tikimės, kad ir šiais metais sulauksime Jūsų paramos. Jums tereikia užpildyti specialią formą FR0512 Versiją 04 ir pristatyti ją valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikti elektroniniu būdu, įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu.

Mokyklos rekvizitai (pagal deklaracijos formos FR0512 Versija 04):

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190919036

Paramos gavėjo pavadinimas:

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

E1 laukelyje gavėjo tipą reikia įrašyti 2.

Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais): 1,2

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą.

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite