zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

UTA

Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)  darbo grupė:

Grupės vadovė – Jūratė Mickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Rasa Birmanaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;

Ona Gudžiūnienė, matematikos mokytoja, Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Svietlana Mickuvienė, socialinė pedagogė, Pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės pirmininkė;

Loreta Pocienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Nadezda Tikhomirova, užsienio kalbos (anglų) mokytoja.

 

PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.

 https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true 

 Nuoroda į atnaujintas BP

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5/asr

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite