zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Tėvų komitetas

 JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

TĖVŲ KOMITETAS 2023 M.

 1 klasė – Jurgita Brazaitienė

2 klasė – Vaida Bakanienė

3 klasė – Jolanta Lukenskaitė (Tėvų komiteto pirmininkė)

4 klasė – Rasa Girdžijauskienė

5 klasė – Daiva Stulgaitienė

6 klasė – Jurgita Avižonytė

7 klasė – Vaida Bernotienė

8 klasė – Regimantas Dvarvitis

IG – Jovita Banytė

IIG – Ineta Steponavičienė

IIIG – Ingrida Kordušienė

IVG – Zita Jurgaitienė

PUG – Danguolė Kačinskienė

1-2 klasės (Juodaičių skyrius) – Giedrė Marcinkienė

3-4 klasės (Juodaičių skyrius) – Erika Kačinskienė

 

TIKSLAS

Telkti ugdytinių/mokinių tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, gerinant šeimos ir gimnazijos tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą su mokomųjų dalykų mokytojais, grupių/klasių auklėtojais ir švietimo pagalbos specialistais.

UŽDAVINIAI

  1. Siekti ugdymo kokybės.
  2. Skatinti ugdytinių/mokinių tėvus aktyviai dalyvauti visuotiniuose bei grupės/klasės tėvų susirinkimuose, konsultuotis su mokomųjų dalykų mokytojais, grupės/klasės auklėtojais dėl individualios vaiko pažangos.
  3. Bendradarbiauti  organizuojant  renginius, kuriuose sutelkiami gimnazijos bendruomenės nariai.
  4. Skatinti tėvus bendradarbiauti su gimnazija siekiant tėvų švietimo.Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite