zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Nepedagoginiai darbuotojai

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktinė informacija

Darbo telefonas/el. paštas

1.

Lilija Adomaitienė

Valytoja

(8 447) 42 782

2.

Ieva Gečaitė

 

(8 447) 42 788

 

3.

Irena Antanaitienė

Vyriausioji buhalterė

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

lm.lt

4.

Vytautas Jonas Bartuševičius

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

(8 447) 42 782

5.

Vilma Bersėnienė

Inžinierė programuotoja

(8 447) 44 135

 

6.

Irena Dargužienė

Auklėtojo padėjėja

(8 447) 42 788

7.

Alvydas Gudžiūnas

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, elektrikas, kiemsargis

(8 447) 42 782

8.

Dangira Janulaitienė

Mokytojo padėjėja

(8 447) 42 788

9.

Julijonas Jokubauskas

Sargas

(8 447) 42 782

10.

Jūratė Laurinavičiūtė

Valytoja

(8 447) 42 782

11.

Nijolė Karosienė

Valytoja, budėtoja

(8 447) 42 782

12.

Reda Mačėnienė

Mokytojo padėjėja

(8 447) 42 782

13.

Janina Mauzienė

Kiemsargė, skalbėja, valytoja

(8 447) 42 782

14.

Vidas Mickus

Inžinierius programuotojas

(8 447) 42 782

 

15.

Ramunė Mierevičė

Raštinės vedėja

(8 447) 42 782

16.

Kęstutis Mockus

Vairuotojas

(8 447) 42 782

17.

Ilona Petrauskienė

Virėja

(8 447) 42 788

18.

Birutė Pesienė

Bibliotekininkė, mokytojo padėjėja

(8 447) 44 135

19.

Rita Ramonaitė

Bibliotekininkė, laborantė

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

Rasa Remeikienė

Kiemsargė, auklėtojo padėjėja, valytoja

(8 447) 42 788

21.

Simona Sakienė

Mokytojo padėjėja

(8 447) 44 135

22.

Lina Sinkienė

Buhalterė, kasininkė

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.

Aušra Skridlienė

Valytoja

(8 447) 44 135

24.

Danguolė Skridlienė

Auklėtojo padėjėja, valytoja

(8 447) 42 788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

Laimutė Skridlienė

Budėtoja

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

Irena Skridulienė

Mokytojo padėjėja

 

27.

Antanas Stakauskas

Sargas

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

Emilija Jančarienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29.

Daiva Stulgaitienė

Valytoja

(8 447) 42 782

 

30.

Jūratė Šafikovienė

Valytoja

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31.

Rimantas Šliužas

Ūkvedys, sargas

(8 447) 44 135

32.

Birutė Šliužienė

Kiemsargė

(8 447) 44 135

33.

Vilma Šimkienė

Auklėtojo padėjėja

(8 447) 42 788

 

34.

Edita Šulcienė

Valytoja

(8 447) 42 782

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.

Gailutė Vilčinskienė

Mokytojo padėjėja

(8 447) 42 782

36.

Rimanta Vyturienė

Sargė

(8 447) 44 135

 

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite