zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Bendradarbiavimas

2008 m. birželio 16 d. pasirašyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos kultūrinio bendradarbiavimo sutartis. Sutarties tikslas – įgyvendinti regionines literatūros ir tautosakos mokslo programas, puoselėti Antano ir Jono Juškų atminimą ir aktualinti jų veiklą bei nuveiktus darbus, skatinti mokyklos kaip visuomenei atviro regiono kultūros židinio formavimąsi.

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:

Edukacinė veikla:
Vilkijos A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus;
Veliuonos krašto muziejus;
Veliuonos seniūnija;
Veliuonos jaunimo centras „Veliuonėlė“;
Panemunių regioninis parkas.
Kultūrinė veikla:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla;
Veliuonos kultūros centras;
Veliuonos parapijos bažnyčia;
Veliuonos biblioteka.

Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas:
Šiaulių „Juventos“ progimnazija;
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija;
Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla;
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras.

Profesinis konsultavimas ir informavimas:
Kauno taikomosios dailės mokykla;
Kauno technikos kolegija;
Vilkijos žemės ūkio mokykla;
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla;
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla;
Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyrius.

Metodinė pagalba mokytojams:
Jurbarko švietimo centras;
Jurbarko pedagoginė psichologinė tarnyba.

Pagalba mokiniams ir mokytojams:
Jurbarko Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
Jurbarko rajono Jaunimo reikalų taryba;
Jurbarko rajono policijos komisariatas;
N. Dungveckienės šeimos klinika;
Jurbarko miškų urėdija.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite