zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

eTwinning

 IIIGEtwiningjpg

Nepaisant įvairiausių kliūčių, kurias sukūrė COVID-19 pandemija, Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojai tęsia tarptautinių projektų „eTwinning“ vykdymą. Dalyvaujantys juose skirtingų dalykų mokytojai kartu su savo mokiniais patiria pažinimo džiaugsmą, mokosi įveikti ugdymo ir bendravimo sunkumus, įgyja tarptautinės patirties. Tai tampa įmanoma, nes prisijungę prie programos „eTwinning“ mokytojai ir jų mokiniai gali tapti Europos mokyklų bendruomenės dalimi ir naudotis įvairiausiomis galimybėmis mokyti ir mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti.  

Ypatingai džiaugiamės, kad šiemet iš 508 teigiamai įvertintų Nacionalinio kokybės ženklelio (NKŽ) paraiškų buvo net 5, kurias pateikė mūsų gimnazijos mokytojos Jūratė Mickuvienė ir Nadezda Tikhomirova. 2021-2022 metais jos vykdė projektus su įvairaus amžiaus mokiniais: „Mes — iš Lietuvos mažosios kultūros sostinės“, „21 century and electricity“ („21 amžius ir elektra“), „Cultural diversity“ („Kultūrų įvairovė“), „Future Journey with STEM“ („Kelionė į ateitį kartu su STEM“).    

Nacionaliniame geriausio „eTwinning” projekto konkurse laimėtojais paskelbti 16 projektų ir juos kūrusių mokytojų.  Didžiuojamės, kad 16–20 metų mokinių kategorijoje šį apdovanojimą laimėjo  integruotas fizikos ir anglų kalbos projektas „21 century and electricity“ („21 amžius ir elektra“), kurį inicijavo fizikos mokytoja J.Mickuvienė. Šiame praktinės tiriamosios veiklos projekte, kurio tikslas -  susipažinti su elektros gamyba įvairiose pasaulio vietovėse, dalyvavo moksleiviai iš Lietuvos, Prancūzijos ir Turkijos. Originalios veiklos padėjo plėtoti komunikavimo, kūrybiškumo ir pažintinę kompetencijas. Visa tai labai praturtino ugdymo procesą IIG klasėje.

Džiaugiamės, kad „eTwinning“ projektai leidžia ir mokytojams, ir mokiniams patirti mokymo(si) sėkmę ir tikimės,  kad ir šiais metais Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenės nariai įsitrauks į ugdomuosius tarptautinius projektus!

eTwinning Kokybes zenklas

Sveikiname septintos klasės (buvusios) mokinius ir anglų k. mokytoją Nadezdą, kuriems suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis už  projektą „Cultural diversity“!  Šio „eTwinning“ projekto tikslas – lavinti mokinių IKT įgūdžius, supažindinti su kultūrine įvairove, palyginti kultūrų skirtumus ir panašumus. Veiklos labai praturtino ugdymo(si) procesą ir suteikė dalyviams malonių emocijų.

eTwinning Kokybes zenklas

Dar vienas sėkmingai įgyvendintas eTwinning projektas „Mes - iš Lietuvos mažosios kultūros sostinės“ buvo įvertintas kokybės ženkleliu! Šis projektas buvo vykdomas kartu su Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos bendruomene. Puiku, kad galėjome įamžinti ypatingą Veliuonos ir Krakių miestelių istorijoje įvykį.  

eTwinning Kokybes zenklas

Mus pasiekė puiki žinia: eTwining projektas 21ST CENTURY AND ELECTRICITY pelnė nacionalinį kokybės ženklelį (NKŽ). Šio praktinės tiriamosios veiklos projekto tikslas -  susipažinti su elektros gamyba įvairiose pasaulio vietovėse. Projektas praturtino ugdymo(si) procesą̨, o numatytus projekto uždavinius pasiekėme nuosekliai ir rezultatyviai: organizavome susitikimus su partneriais,  mokiniai pristatė savo projektinius darbus ir kt. Projektą vykdė mokytojos Jūratė Mickuvienė ir Nadezda Tikhomirova bei IIG klasės (buvusios) mokiniai. Projekto tikslų padėjo pasiekti partneriai iš Turkijos, Prancūzijos bei Ukrainos.

eTwinning Kokybes zenklas

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad už kokybiškai įgyvendintą projektą „FUTURE JOURNEY WITH STEM“  mokytojai Nadezdai Tikhomirovai ir buvusiems antrokams suteikiamas Nacionalinis Kokybės Ženklas. Buvo vykdomas integruotas kalbos ir dalyko ugdymas (CLIL).   Projekto veiklos integruotos  į anglų kalbos, dailės, technologijų, pasaulio pažinimo ir matematikos pamokas. Projektas  įvykdytas kartu su pradinių klasių mokytoja Daiva Jurevičiene. Mokytojos sėkmingai bendradarbiavo ir integravo veiklas į savo dalykų ugdymo turinį, o mokiniai džiugiai juose dalyvavo. 

respetw

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Skaitmeninė kompetencija ir tarptautiškumas֧“

Birželio 7 dieną anglų kalbos mokytoja Nadezda Tikhomirova su 7 kl. mokinėmis Ugne Preimonaite ir Toma Lukrecija Armonaite dalyvavo respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Skaitmeninė kompetencija ir tarptautiškumas“, kurioje pristatė mūsų gimnazijos gerąją patirtį,  skaitė pranešimą „eTwinning“ projektai kaip galimybė integruotis į Europos visuomenę kaimo gimnazijos mokiniams“.

krakes1  krakes2 

Išvyka į Krakių Mikalojaus Katkaus gimnaziją

Balandžio 27 dieną Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokiniai važiavo į Kėdainių rajoną, į Krakes, susitikti su eTwinning projekto ,,Mes – iš Lietuvos mažosios kultūros sostinės“ partneriais iš Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos. Krakės  –  mažas, bet šviesus miestelis, kuris vertas didelio dėmesio. Susitikę mes apžiūrėjome Krakių gimnazijos sodelį ir visus augalus, pasodintus jame. Tai edukacinės erdvės, kuriose mokosi mokiniai rudenį ir pavasarį. Vėliau apžiūrėjome pačią mokyklą, muziejų, visus kabinetus. Galiausiai ėjome į aktų salę atsigerti arbatos ir pasivaišinti sausainiais bei saldainiais. Tuo pačiu stebėjome nuostabų dvyliktokų šokį. Tada buvome suskirstyti į grupes - Krakių gimnazistai mums aprodė gražius miestelio kampelius. Vėliau ėjome į žydišką svetainę. Šeimininkė mus supažindino su žydų tikėjimu, papročiais, gyvenimo būdu. Paragavome žydiškų beigelių, žydiško kugelio. Patys turėjome galimybę pagaminti žydišką bandelę  –  chalą.  Paskutinis objektas, kurį aplankėme –  tai Skinderiškio dendrologinis parkas, esantis netoli Krakių.  Pasivaikščiojome po prieš 70 metų sodintą parką, gėrėjomės magnolijomis, šiuo metu jos labai gražiai žydi. Nors dauguma po ekskursijos buvo pavargę, bet grįžome kupini įspūdžių. Dėkojame mūsų draugams krakiškiams už svetingumą ir prasmingą dieną.

e1  e2  e3 

Mūsų eTwining projektas „21st amžius ir elektra“ jau kaip reikiant įsibėgėjo. 2022-04-07 įvyko nuotolinis susitikimas su mūsų partneriais iš Turkijos bei Prancūzijos. Susitikimo metu kiekviena komanda pristatė savo šalies elektrines. Apie Lietuvos elektrines kalbėjo Viltė Piragytė ir Simona Zobielaitytė. Taip pat buvo džiugu išgirsti, kad Emos Kordušaitės logotipas buvo išrinktas, kaip geriausiai atspindintis visą darbo esmę.

et1     et2

Vasario 10 dieną įvyko eTwinning projekto „21st century and electricity“ narių nuotolinis susitikimas, kuriame dalyvavo mokiniai ir jų mokytojai iš Turkijos bei Prancūzijos. Jo metu susipažinome su projekto partneriais, prisistatėme ir aptarėme artimiausius darbus, o kovo mėnesį planuojame naują susitikimą.

kosmosas1  kosmosas2  

 Gruodį antrokai atliko daug įvairių eTwinning projekto „Future Journey with STEAM“ veiklų, susijusių su kosmoso tyrinėjimu. Mokiniai darė koliažą „Kosmosas“. Integruotoje anglų k. ir technologijų pamokoje ne tik sužinojo žvaigždžių ir žvaigždynų pavadinimus anglų kalba, bet ir patys sukonstravo jų modelius iš modelino ir plastilino. O kaipgi stebėti žvaigždes, jei ne per teleskopą? Savo prietaisus antrokai greitai pagamino iš perdirbimui skirtų medžiagų. Mokytojos Daiva ir Nadezda džiaugiasi mokinių kūrybingumu ir fantazija!

 inta41  inta42

Ketvirtos klasės mokiniai su mokytoja Genovaite Jokubauskiene ir anglų kalbos mokytoja Daina Mačiukūniene dalyvauja eTwinning projekte „Future journey with STEM“. Integruotos dailės ir technologijų ir anglų k. pamokos metu „kūrė“ paukščių lizdus. Mokiniai ir mokytojos džiaugėsi puikiai sukurtais darbais

etst1   etst2

Antrokai kartu su mokytoja Daiva Jurevičiene ir anglų kalbos mokytoja Nadezda Tikhomirova, dalyvaudami eTwinning projekte „Future Journey with STEM“, jau atliko ne vieną eksperimentą.  Vienas iš jų padėjo atsakyti į klausimą „Kodėl pučia vėjas?“ . Mokiniai ir mokytojos džiaugėsi bendra veikla integruotoje pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamokoje.

etw1k

Šiais mokslo metais 6-os klasės mokiniai aktyviai dalyvavo eTwinning projektuose ,,Traditional recipes”, ,,Be healthy with STEM+a”. Mokiniai paruošė filmukus apie lietuviškus tradicinius patiekalus ,,Tinginys”, ,,Kugelis”, ,,Šaltibarščiai” ir ,,Varškėčiai”. 6-os klasės mokiniai su malonumu išbandė ir pagamino namuose turkų, italų, ispanų patiekalus pagal partnerių receptus. Kūrybinė veikla padėjo lavinti anglų k. įgūdžius ir leido išbandyti naujas IT technologijas.

etw1  etw2

IIG klasės mokiniai dalyvavo eTwinning projekte ,,Learn English and speak from the heart". Projektas buvo skirtas anglų k. kalbinių įgūdžių lavinimui, jo veiklos buvo integruojamos į anglų k. pamokas. Mokiniai išbandė įvairias IT technologijas savo nuomonės pristatymui: plakato, žodinio pranešimo arba žurnalo puslapio formas. Labai prasmingi buvo susitikimai su partneriais iš Turkijos, Italijos Zoom platformoje.

kraks7 
kraks6
 kraks5 kraks4  kraks2   krakes3

Susitikimas

Birželio 14 d. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokiniai nuotoliniu būdu susitiko su Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniais. eTwinning projekto draugai pristatė Krakės miestelį, jo istoriją, įžymius žmones bei vietoves. Džiaugiamės mūsų partneryste bendrame projekte ,,Mes - iš Lietuvos mažosios kultūros sostinės". 

sertifikatai

2020-2021 m.m. 8-os klasės mokinės Gabrielė, Skaistė, Miglė ir Faustina su kitais bendraklasiais dalyvauja eTwinning projekto „e-ways of ELE (e-ways of English Language Education)“ veikloje, kurios tikslas - patobulinti anglų kalbos įgūdžius taikant informacines technologijas.

Bendradarbiaudami su mokiniais iš Turkijos ir Italijos mokiniai dalyvavo el. knygos kūrime, Zoom susitikimuose, sukūrė plakatą apie Veliuoną ir projekto logotipus. Smagu, kad tokie projektai padeda mokiniams nugalėti kalbos barjerą.

etwturkija

Gegužės 18 d. eTwinning  projektų  „Life is in Recycling“ ir „My fun workshops“ dalyviai susitiko nuotoliniame renginyje. Dalyvavo 5-os klasės mokiniai, partneriai iš Turkijos, anglų kalbos mokytojos NadezdaTikhomirova ir Daina Mačiukūnienė, bei 1-os klasės mokiniai ir jų mokytoja Daiva Jurevičienė.

Susitikimo metu dalyviai prisiminė projektų veiklas, pristatė savo miestus. Be galo smagu pasidalinti savo įspūdžiais!

 

Tarptautinis  seminaras „Programos „eTwinning“ kaip tarpininko vaidmuo mokyklos bendruomenėje“

Balandžio 21– 23 d. anglų kalbos mokytoja Nadezda Tikhomirova dalyvavo tarptautiniame seminare „Programos „eTwinning“ kaip tarpininko vaidmuo mokyklos bendruomenėje“ (angl. The mediating role of eTwinning in the school community). Šis renginys buvo skirtas pedagogams, dirbantiems Europos ir kitų šalių kaimo vietovėse. Kolegų patirtis leido aiškiau matyti, kaip kuo daugiau mokinių iš įvairių socialinių aplinkų gali tapti aktyviais projekto nariais ir turėti įtakos pakeitimams gimnazijoje.

Prof. Malgorzata Żytko, University of Warsaw, išsamiai paaiškino, kodėl verta keisti požiūrį į jungtines klases. Kol kas  mūsų kaimo gimnazijoje tokių klasių nėra, tačiau ateityje situacija gali pasikeisti. Seminaro metu buvo paaiškinta, kaip „eTwinning“ projektai gali būti taikomi organizuojant tokį ugdymą, išryškinat jo privalumus. Labai naudingas buvo praktinis užsiėmimas  „eTwinning School in the Rural Area“, kurį vedė  Edyta Bieniek. Buvo pateikta daug praktinių pasiūlymų, kaip mūsų gimnazija gali skleisti gerąją „eTwinning“ veiklos patirtį.

etwfizika

2020 m vasario mėnesį prasidėjęs projektas „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas gyvenamojoje vietovėje“ ir įveikęs 2020-2021 metų karantiną eina į pabaigą.

            Mokiniai dalyvavę šiame tarptautiniame projekte turėjo įsitikinti, kad laisvojo kritimo pagreitis Žemėje priklauso nuo vietovės, kurioje jis yra matuojamas. Pagal šaltinius jis turėtų kisti nuo 9,83 м/s² ašigalyje, iki 9,78 м/s² pusiaujuje. Projekte dalyvavo mokiniai iš trijų šalių: Lietuvos, Turkijos ir Ukrainos. Mokiniai atlikę eksperimentą gavo tokius apibendrintus duomenis:

Šalis

Geografinė platuma

Laisvojo kritttimo pagreitis

Lithuanian

55°

9,98 m/s2

Ukraina

47°

10 m/s2

Turkey

40°

9,78 m/s2

            Labiausiai nutolusi nuo pusiaujo yra Lietuva (geografinė platuma apie 55°), todėl laisvojo kritimo pagreitis turėtų būti pats didžiausias, o Turkijoje (geografinė platuma apie 40°) laisvojo kritimo pagreitis - pats mažiausias. Atliekant eksperimentus labai mažai dėmesio skyrėme paklaidoms, kurios atsiranda dėl žmonių bei prietaisų netikslumo. Todėl galima teigti, kad eksperimentas iš dalies pavyko: visi eksperimento dalyviai naudodami priemones atliko bandymus ir nustatė, kad laisvojo kritimo pagreitis yra apie 10 m/s2. Be to eksperimentatoriai gavo, kad laisvojo kritimo pagreitis Turkijoje yra mažesnis nei Lietuvoje ir Ukrainoje.

            Projekto dalyviai daugiau sužinojo apie laisvojo kritimo pagreitį, pradėjo geriau suprasti fiziką. Labiausiai jiems patiko kelti įvairias hipotezes ir jas patikrinti atliekant praktinius darbus. Dalyvavę projekte mokiniai ne tik praktiškai patikrino bei pritaikė savo žinias. Jie taip pat išmoko suplanuoti ir atlikti praktinį darbą, užrašyti bei apdoroti duomenis. Kadangi projektas tarptautinis, tai visi projekto dalyviai pagilino anglų kalbos žinias bendraudami vienas su kitu ir plačiau sužinojo apie įvairių šalių kultūrą.

etwfilmas

Kovo 24 d. IIG ir IVG klasių mokinių komanda dalyvavo susitikime su projekto eTwinning partneriais iš Ukrainos ir Turkijos. Jie pristatė darbo „Laisvojo kritimo pagreičio matavimas Jūsų gyvenamojoje vietoje” rezultatus. IIG klasės mokiniai Iveta Meilutytė, Evaldas Kapčinskas ir Deividas Čelkis sukūrė filmą (nuoroda: https://youtu.be/Owovc_MaeXA), o mokinių komandos darbą pristatė ir apibendrino Benas Jankūnas.

nesv

Gruodžio 23 d. eTwinning  projekto „Laisvojo kritimo pagreičio matavimas Jūsų gyvenamojoje vietoje“ dalyviai susitiko nuotoliniame renginyje.  Susitikome su savo partneriais iš Turkijos bei Ukrainos. Pokalbyje dalyvavo mokiniai ir jų mokytojai (fizikos ir anglų kalbos). Susitikimo metu susipažinome vieni su kitais. Smagu klausyti, kad daug mokinių mėgsta gamtos mokslus, kurie yra susiję su praktikos darbais.  Projektas susiduria su iššūkiais dėl karantino, nes  šiuo metu visų trijų šalių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Todėl buvo nuspręsta imtis tokių veiklų, kurias būtų galima atlikti namuose: sukurti ir išrinkti patį geriausią projekto logotipą ir vasario mėnesį vėl visiems kartu susitikti bendroje pamokoje apie laisvojo kritimo pagreitį Žemėje.

            Džiugu, kad mus palaiko ir prie veiklų prisideda mokiniai iš Turkijos bei Ukrainos. Manome, kad suplanuotas projektines veiklas bendromis jėgomis įveiksime ir džiaugsimės bendrais rezultatais.

atliekos1 atliekos2 

 

Žaislus ir žaidimus gaminame iš perdirbimui skirtu medžiagų

Penktokai - tikri darbštuoliai! Jie savarankiškai atliko „eTwinning“ projekto „Life is in Recycling“ užduotį - pagaminti žaislą arba žaidimą iš atliekų. Ko jie tik nesugalvojo: lėktuvėlis, lėlė, laikrodis, stalo žaidimas, įvairiausi gyvūnėliai ir net garažas! Savo darbelius mokiniai aprašė anglų kalba.

geles1   geles2 geles3

5-os klasės mokiniai tęsia projekto „My Fun Workshops“ veiklą nuotolinės pamokos „eTwinning“ metu, kartu su anglų k. mokytojomis N.Tikhomirova ir D. Mačiukūniene. Buvo pagamintos gėles iš tualetinio popieriaus lapelių. Mokiniai susipažino su gėlių gaminimo instrukcija, peržiūrėjo vaizdo pamokėlę ir kūrybiškai pritaikė savo gaminius namų interjerui papuošti.


 etw2  etw1    
Gruodžio 2 d. IIG klasės mokiniai kartu su anglų k. mokytojomis N. Tikhomirova ir D. Mačiukūniene dalyvavo „eTwinning“ projekto ,,Enjoy English and Speak from the Heart” partnerių susitikime, kuris vyko per vaizdo konferencijų platformą Zoom. Šiame susitikime dalyvavo apie 70 mokytojų ir mokinių iš Lietuvos, Turkijos, Čekijos, Ukrainos, Italijos, Prancūzijos. Susitikimo metu dalyviai trumpai papasakojo apie save ir patikrino žinias apie projekte dalyvaujančias šalis. Nors susitikimas ir truko ilgai, tačiau buvo be galo smagu susipažinti su bendraamžiais!
etwveikla
Mūsų gimnazija už aktyvų dalyvavimą eTwinning veikloje ir kokybišką projektų vykdymą tapo programos eTwinning mokykla 2020–2021, o 2020-12-02 gautas apdovanojimas - patvirtinimas: ženklas bei vėliava. Tokius apdovanojimus Lietuvoje gavo 32 mokyklos.
            Šis apdovanojimas rodo, kad gimnazijoje vyksta aktyvi projektinė veikla, kuris įpareigoja ir toliau ją plėtoti. Neseniai sukūrėme naują projektą „Mes – iš Lietuvos mažosios kultūros sostinės“, prie kurio prisijungė 14 mūsų gimnazijos mokytojų. Šis projektas skirtas mažosios kultūros sostinės renginių pristatymui ugdymo įstaigose, naujų kultūros tradicijų kūrimui bei senų atgaivinimui ir puoselėjimui, bendruomenių jubiliejinių datų minėjimui. Daugelyje mažųjų sostinių vietinių entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių jėgomis sukuriami nuostabūs kultūriniai renginiai vietinei bendruomenei, auga profesionalaus meno prieinamumas ir sklaida, atsiranda naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų. Prie šio projekto jau prisijungė Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytojai.
 
laboras1  laboras2  laboras3 laboras4 

Spalio mėnesį mūsų gimnazijos dvyliktokai kartu su fizikos mokytoja Jūrate Mickuviene vykdė eTwining projektą „Laisvojo kritimo pagreičio matavimas Jūsų gyvenamojoje vietoje“ („The acceleration of gravity in your location“). Šis projektas turėjo būti vykdomas kovo – balandžio mėnesiais. Bet dėl viruso grėsmės (nes buvo paskelbtas karantinas) jo vykdymas buvo atidėtas. Prie projekto prisijungė mokiniai iš Ukrainos, Turkijos, Kroatijos bei Tuniso.

            Dvyliktokai atliko laboratorinį darbą, kurio metu matuodami svyruoklės ilgį, bei jos svyravimų laiką, apskaičiavo laisvojo kritimo pagreitį mūsų vietovėje.

 

rusiavimasProjekto „eTwinning“ veikla

             Spalio 23 d. 5-os klasės mokiniai su anglų k. mokytoja N. Tikhomirova atliko „eTwinning“ projekto „Life is in Recycling“ spalio mėnesyje suplanuotą veiklą. Pamokos metu jie apsilankė gimnazijos rūšiavimo kampelyje, kuriame kalbėjo apie rūšiavimo svarbą, išmoko tarti teminius žodžius anglų kalba. Taip pat pavyko pritaikyti žinias praktiškai: patikrinę savo kuprines mokiniai rado tai, ką būtų galima išmesti į atitinkamą buitinių atliekų rūšiavimo dėžę.

balionai

Integruota anglų kalbos ir kūno kultūros pamoka

Kaip manote, ar gali spalvotas balionas  tapti sportiniu įrankiu? Gali, ir dar kokiu! Tuo įsitikino ir praktiškai pritaikė integruotoje anglų kalbos ir fizinio ugdymo pamokoje 5-os klasės mokiniai. Spalio 20 dieną penktokai kartu su mokytojais Ž. Stankūnu, D. Mačiukūniene ir N. Tikhomirova   smagiai sportavo atlikdami pratimus ir  dalyvaudami estafetėse su balionais. Reikėjo labai susikaupti, nes balionai buvo neklusnūs ir vis kilo aukštyn. Tačiau mokiniai parodė, kokie jie vikrūs ir greiti dirbdami komandose bei porose. Pamokos tema ir turinys buvo parengti pagal „eTwinning“ projekto „My fun workshops“ spalio mėnesio veiklą.

 Mūsų partneriai iš Turkijos ir kitų šalių nepaisydami  COVID-19 situacijos parodė puikų šio projekto veiklos pavyzdį, o dabar ir mūsų gimnazijos penktokai, padedant mokytojams, atliko savo užduotį.

 etws3 etws2   etws1

Spalio 7 dieną gimnazijoje vyko seminaras „Programa „eTwinning“- galimybė ugdyti(s) kitaip“. Gerąja patirtimi dalijosi Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos direktorė Aušra Baliukynaitė, kuri skaitė pranešimą „Mokytojas – lyderis mokykloje“,  ,,Mitas ar realybė?“ Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė, eTwinning ambasadorė, skaitė pranešimą „Programa eTwinning siekiant inovatyvaus ugdymo“. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, PU pedagogė, eTwinning mentorė Žaneta Gribauskienė dalinosi savo praktinėmis žiniomis ir naujųjų projektų įspūdžiais. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Nadezda Tikhomirova apibūdino anglų kalbos mokytojų vaidmenį organizuojant projektinę veiklą eTwinning platformoje. Naujai įgytas žinias Veliuonos Antano ir Jono Juškų  gimnazijos mokytojai planuoja pritaikyti naujuose eTwinning projektuose. 

etwkzLietuvių k. mokytoja Jovita Mišeikienė ir anglų k. mokytojos Daina Mačiukūnienė ir Nadezda Tikhomirova sėkmingai įgyvendino tarptautinį kalbinį projektą „Tongue-twisters International" ir jų veikla buvo įvertinta Nacionaliniu Kokybės Ženkleliu. Vertintojai pastebėjo, kad šio projekto tema originali ir prasminga. Greitakalbių panaudojimas ugdyme padėjo mokiniams atskleisti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę. Projekto veiklas mokytojos  integravo į lietuvių, anglų kalbos,  dailės pamokas.  5-7 kl. mokiniai įgijo prasmingą tarpkultūrinę patirtį,  nes jie praktiškai pabandė ištarti greitakalbes turkų kalba. Tikimės, kad mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvaus naujuose kalbiniuose eTwinning projektuose.etwkz

2020-2021 m.m. į eTwinning projektų vykdymą aktyviai įsitraukė 4 kl. mokiniai su mokytoja Daiva Jurevičiene. Kartu su anglų k. mokytojomis Daina Mačiukūniene ir Nadezda Tikhomirova jie sėkmingai įgyvendino projektą gamtamoksline tematika „STEAM IN NATURE“, kuris  buvo  skirtas mokinių sąmoningumui ugdyti. Mokiniai eksperimentavo,  atliko bandymus, dirbo individualiai ir grupėmis. Projekto veiklas mokytojos integravo į pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų bei anglų kalbos pamokas. Tai padėjo ugdyti mokinių pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo kompetencijas.  Mokytojoms Daivai, Dainai ir Nadezdai suteikti  Nacionalinės Kokybės Ženkleliai  už projektą „STEAM IN NATURE". Esame tikri, kad dabar jau penktokai, o mokytoja Daiva su savo naujais mokiniais  įgytą ,,eTwinning“ patirtį pritaikys naujuose projektuose.

etwkz

Mūsų gimnazijos bendruomenė ir jos draugai džiaugėsi „eTwinning“ projektu „Paskutinis skambutis-2020", kurio veikla buvo aktyviai viešinama gimnazijos FB puslapyje ir svetainėje. Šiame projekte dalyvavo gimnazijos mokiniai ir 17 mokytojų.  Projektas buvo  skirtas tradicinei Paskutinio skambučio šventei paminėti. Keletas mokytojų pateikė paraiškas gauti Nacionalinį kokybės ženklelį. Smagu pranešti, kad jis buvo suteiktas Nadezdai Tikhomirovai, Dainai Mačiukūnienei, Jūratei Mickuvienei, Laimutei Šukauskienei ir Jovitai Mišeikienei.  Nacionalinė projektų vertinimo komisija pastebėjo, kad šio projekto idėja ir turinys  įgyvendinti kūrybiškai ir kokybiškai.   Vyko bendradarbiavimas virtualioje erdvėje su partneriais – Alytaus Putinų gimnazija. Smagu, kad buvo surengtas bendras nuotolinis mokinių susitikimas, taip pat įvyko ir susitikimas gyvai – partnerių komanda atvyko pas mus į svečius.  Mokiniai buvo įtraukti į bendradarbiavimo veiklas Twinspace aplinkoje, skatinami  dalintis nuomonėmis forume . IKT naudojimas buvo įvertintas kaip  stiprioji  veiklos sritis. NKŽ paraiškose ir Twinspace aplinkoje vertintojai rado mūsų projekto veiklų refleksiją.    Taigi visos projekto veiklos įgyvendintos kokybiškai.  Mūsų gimnazijos mokytojai gali dalintis turininga patirtimi su kolegomis. Džiaugiamės sėkme ir dėkojame visiems už palaikymą! Naujais mokslo metais  įsijungsime į naujas veiklas ir projektus. 

Tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ komanda nuoširdžiai dėkoja, kad vykdome tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ projektus ir linki mums ilgos ir produktyvios draugystės su programa!zenklelisetwkz

susitikimasetwBirželio 17-18d. mūsų gimnazijoje lankėsi eTwinning projekto ,,Paskutinis skambutis-2020“ partneriai iš Alytaus Putinų gimnazijos: chemijos ir biologijos mokytoja Joalita Jurkevičienė su II-IIIG kl. mokinių komanda.

Susitikimo tikslas buvo bendradarbiaujant mišriose komandose sukurti bendrus projekto produktus: el. knygas, filmuką  ,,Mes prie Nemuno užaugom".  Draugus pasitiko II-IVG kl. mokinių komanda su mokytoja N.Tikhomirova. Prie susitikimo organizavimo prisidėjo  mūsų gimnazijos administracija: R.Birmanaitė, J.Mickuvienė, D.Stakauskienė, soc. pedagogė S.Mickuvienė, mokytojos L.Grygelienė, L.Šukauskienė, D.Kazlauskaitė, R.Ramonaitė, D.Gineitė, V.Bučelienė, ekskursiją gimnazijos literatūros muziejuje vedė lietuvių k. ir literatūros mokytoja J.Mišeikienė.

 Veliuonos gimnazijos komanda supažindino draugus su Veliuonos miesteliu ir apylinkėmis. Mūsų draugai žavėjosi piliakalniais  ir istorinio paveldo  išsaugojimu.

Mokiniai sudarė bendras komandas galutiniams projekto produktams sukurti: el. knygoms ,,Kam reikia logotipo ?",,,Paskutinio skambučio kronika" ir  plakatui ,,Senos ir naujos paskutinio skambučio tradicijos". Intensyvaus kūrybinio darbo rezultatais pasidalinome  projekto TwinSpace erdvėje.

Kviečiame susipažinti ir Jus!

Projekto emblemų knyga:

https://read.bookcreator.com/uJG7sVGLljTGRGMBCp2HgqUESMg2/escyoJ7YStm69ApEWSSZ_g

Projekto kronika nuotraukose:

https://read.bookcreator.com/tbsLcghfk1etEL9lH5FA2MTP9gc2/n1D5cC-LR_OYxbonGSiGPQ

Galutinis filmukas:

https://youtu.be/FnqxmRQyXeU

etwining2Birželio 9d. eTwinning tarptautinio projekto „Tongue-twisters International“ dalyviai turėjo ypatingą eTwinning pamoką ,organizuotą per vaizdo konferencijų platformą Zoom. Dalyvavo 8 mokytojai bei 40 mokinių. Smagu buvo susimojuoti su bendraamžiais iš Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Ukrainos. Mūsų gimnazijai atstovavo anglų k. mokytojos D.Mačiukūnienė, N.Tikhomirova bei 5-7 kl. mokinių komanda. Susitikimo metu mokytojai pasidalino mintimis apie projekto svarbą ir sėkmę. Mokiniai sakė greitakalbes gimtąja bei partnerių kalbomis. Ypač smagu buvo drauge pasakyti greitakalbę anglų kalba „Ice cream“. Išsiskirdami dalyviai palinkėjo gražios vasaros bei naujų susitikimų kituose projektuose.

DaliosEmblema

„Paskutinis skambutis“-ypatinga šventė. Gegužės 18d. mes pradėjome naują eTwinning projektą „Paskutinis skambutis-2020“.Šiuo projektu norime pasveikinti mūsų gimnazijos 72 abiturientų laidą, prisiminti jų mokyklinius metus. Mūsų eTwinning partneriais tapo Alytaus Putinų gimnazija. Prisitaikydami prie dabartinės situacijos tradicinę šventę švęsime nuotoliniu būdu gegužės 22d. 10 val. mūsų gimnazijos Microsoft Teams aplinkoje. Šiam renginiui aktyviai ruošiasi dvyliktokai ir jų auklėtojos Jovita Mišeikienė, Svietlana Mickuvienė, vienuoliktokai ir jų auklėtoja Ugnė Beinarytė. Iniciatyvi grupė, vadovaujama lietuvių k.ir literatūros mokytojos Renatos Matuzienės,  ruošia nuotolinio renginio programą. 

Tačiau jau dabar eTwinning nariai mūsų projekto erdvėje gali pasidalinti savo prisiminimais, ankstesnių Paskutinio skambučio metų nuotraukomis, palikti sveikinimus dvyliktokams. Pristatome Jums du variantus šventės emblemos-jas sukūrė dailės mokytoja Dalia Gineitė ir IG kl. mokinė Vesta Karaliūtė.

Visus, norinčius prisidėti prie eTwinning projekto įgyvendinimo, prašome susisiekti su anglų k. mokytoja Nadezda Tikhomirova.

etwinningmBalandžio 4d. mokytoja Nadezda Tikhomirova dalyvavo nuotolinėje „eTwinning“ mokyklų konferencijoje. Turiningoje programoje, kuri užtruko beveik visą dieną, dalyvavo tūkstančiai Europos ir kitų šalių mokytojų, „eTwinning“ mokyklų atstovų. Pranešėjai pristatė Italijos, Belgijos, Graikijos, Katalonijos, Rumunijos, Turkijos ugdymo įstaigų patirtį, atskleidė bendradarbiavimo „eTwinning“ projektuose rezultatus. Tikimės, kad mūsų gimnazijos veikla, įgyvendinant projektus, paskatins prisijungti naujus mūsų gimnazijos ir kitų Jurbarko r. mokyklų mokytojus.

,,Aš atsakingas-pilietis“

Vasario 7d. 7 klasės mokiniai kartu su auklėtoja Nadezda Tikhomirova susirinko gimnazijoje neįprastai vėlai  - 17 val. Ilgą penktadienio vakarą septintokai  praleido kartu. Vyko klasės renginys  „Aš-atsakingas pilietis“. Buvo organizuoti įvairūs užsiėmimai. Mokiniai patyrė daug džiaugsmo sportuodami, šnekučiuodamiesi apie mokymosi sėkmes ir sunkumus, valgydami skanias picas ir žaisdami žaidimus. Vienas iš žaidimų paskatino mokinius susimąstyti apie tai, kaip sekasi bendrauti demokratiškai-pripažinti kitų nuomonę, teises, rodyti toleranciją ir pan. Žaidimui buvo pritaikytos specialios kortelės, pagal taisykles mokiniai turėjo galimybę aptarti jų turinį vis su nauju pašnekovu . Kol mokiniai bendravo, auklėtoja skubėjo padaryti nuotraukas, kurias paskui kartu su septintoke Migle paredagavo naudodamos programėlę „Comica“. Iš nuotraukų buvo sukurtas koliažas-taip gimė komiksų serija apie septintokų vakaronę gimnazijoje.  Savo veikla ir patirtimi septintokai pasidalins su eTwinning  projekto „MIDLeTw (Mokyklų iššūkiai demokratiškumo link)“ partneriais Twinspace erdvėje.

Po turiningai praleisto laiko septintokai atsakingai sutvarkė gimnazijos patalpas ir išsiskyrė iki pirmadienio. Šis renginys leido jiems suprasti, kad organizuoti ir tinkamai leisti laisvalaikį-atsakinga užduotis.

zenklelis

Suteiktas Bronzinis saugios e. erdvės ženklas

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija prisijungė prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės.

Saugios e. erdvės ženklo (angl. eSafety Label) programą iniciavo Europos mokyklų tinklas European Schoolnet. Tai yra vieninga mokyklų akreditavimo sistema, kuria siekiama plėtoti ir palaikyti aukštus saugios elektroninės erdvės standartus švietimo įstaigose.

Šiuo metu prie Saugios e. erdvės ženklo prisijungę jau daugiau kaip 2000 mokyklų iš įvairių Europos šalių. Prisijungusių Lietuvos mokyklų skaičius taip pat auga.

Mūsų gimnazijoje buvo sudaryta darbo grupė, kuri surinko, išanalizavo  ir pateikė gimnazijos strateginius dokumentus Europos mokyklų tinklui European Schoolnet  Saugios e. erdvės ženklui gauti.

Pagal pateiktus duomenis mūsų gimnazijai yra suteiktas Bronzinis saugios e. erdvės ženklas, kurį visoje Lietuvoje turi labai nedaug  mokyklų. Didžiuojamės, jog visi mūsų gimnazijos bendruomenės nariai gali saugiai jaustis elektroninėje erdvėje ir dirbdami kompiuteriu.

Apdovanojimas už projektą - Nacionalinis kokybės ženklelis

Mūsų gimnazijos mokytojos Jovita Mišeikienė, Daina Mačiukūnienė bei Nadezda Tikhomirova, įvykdžius „eTwinning“ projektą „Family Words“ kultūrine kalbine tematika, pateikė paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui (toliau – NKŽ) gauti.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos projekto mokytojų komandos darniai ir kokybiškai užpildytos paraiškos vertintojus paskatino aptarti projektą kaip komandos darbą. Jie pastebėjo, kad mokytojos ėjo bendradarbiavimo, o ne konkurencijos keliu. Vertintojai atkreipė dėmesį į gausų IKT įrankių panaudojimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais, projekto turinio integravimą į užsienio kalbos pamokas ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

Surinkus skirtingą (atsižvelgiant į patirtį, indėlį, TwSp pildymą) balų skaičių, mokytojoms Jovitai Mišeikienei, Dainai Mačiukūnienei bei Nadezdai Tikhomirovai, suteikiamas NKŽ už projektą „Family Words“!

Sveikiname mokytojas, pelniusias šį garbingą apdovanojimą, ir linkime visiems mūsų gimnazijos mokytojams ilgos ir produktyvios draugystės su eTwinning programa!

Lapkričio 5 d. vyko išplėstinis dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės posėdis, kuriame anglų k. mokytoja Nadezda Tikhomirova pasidalino savo įspūdžiais iš „eTwinning“ programos tarptautinės konferencijos „Where democracy meets education“. Mokytoja papasakojo apie konferencijos veiklą, darbą grupėse, kur jai buvo suteikta galimybę susipažinti su kolegomis iš įvairių šalių, išgirsti švietimo naujoves ir pajausti nepakartojamą Prancūzijos kultūros šarmą!

 Daug praktinių minčių mokytoja Nadezda pasisėmė iš seminaro apie eTwinning mokyklas "eTwinning schools: towards a shared leadership model". Konstruktyviai ir aiškiai pateikta medžiaga leido suprasti, kaip turi atrodyti eTwinning mokykla, kaip mokytojų bendradarbiavimas gali užtikrinti mokyklos sėkmę įgyjant šį statusą. Seminaro vadovai dosniai dalijosi patarimais apie tai, kuo naudinga mentorystė. Mūsų gimnazijoje mokytoja Nadezda planuoja naudoti šią patirtį įtraukdama mokytojus į eTwinning projektus.       

Posėdžio dalyviai domėjosi švietimo naujovėmis ir su malonumu peržiūrėjo filmuką apie konferenciją.

Rugpjūčio 27d. mokytojos Daina Mačiukūnienė, Jovita  Mišeikienė ir Nadezda Tikhomirova  dalyvavo Švietimo mainų Paramos fondo organizuojamoje ceremonijoje Vilnius Grand Resort viešbutyje. Šios gražios šventės metu mokytojos gavo sertifikatus ir ženklelius už sėkmingai įgyvendintus eTwinning projektus Family Words, Liitle Culture Ambassadors, Blackout Poetry 2.0 - The Return of Blackout Poetry. Mūsų gimnazijos mokytojos daug patirties pasisėmė iš nacionalinių mokymų, vykusių rugpjūčio 28d. ir skirtų suteikti  dalyviams daugiau žinių, kaip organizuoti ir  vykdyti  naujus tarptautinius eTwinning, Erasmus projektus. Mokytojai buvo supažindinami su naujais įrankiais, platformomis vaizdinės medžiagos kūrimui. Tikimės, kad ir šiais mokslo metais mūsų gimnazijos mokiniai  aktyviai dalyvaus eTwinning projektų veiklose.

 Ypatingai džiaugiamės, kad  Nacionalinė vertinimo komisija  pripažino projektą  Little Culture Ambassadors  vienu iš geriausiai įvykdytų  12-15 m. mokinių grupėje. Projekto dalyviai-nugalėtojai  7-8 kl. atstovai  dalyvaus  vaikų stovykloje Trakuose, o projekto vykdytoja anglų k. mokytoja Nadezda Tikhomirova dalyvaus baigiamoje eTwinning konferencijoje Prancūzijoje. 

Rugsėjo 26-27d, 7-8kl.mokiniai: Alvyda Steponavičiūtė, Nojus Janavičius, Ernestas Dyglys, Titas Daukšas, Ema Kordušaitė ir anglų k. mokytoja Nadezda Tikhomirova dalyvavo eTwinning stovykloje „Ateities pilietis“. Ji vyko Trakų rajone. Mūsų gimnazijos komanda turiningai praleido laiką gamtos apsuptyje. 

Įsitraukdami į linksmas užduotis, dirbdami grupėse įgijome naujų draugų. Supratome, kad labai svarbu, jei kyla ginčas nustatyti argumentus už ir prieš, o tada priimti sprendimą. Žurnalistai, Karolis Vyšniauskas ir Mindaugas Drigotas, vedė 2 dienų užsiėmimus tema „Pilietiškumas medijose-multimedijų pasakojimų kūrimas" Profesionalūs patarimai padėjo jas kurti. Esame tikri, kad ypatingi šios stovyklos įspūdžiai paskatins mūsų gimnazijos mokinius aktyviai dalyvauti naujuose eTwinning projektuose!

 

eTwinning pamokos

Integruota „eTwinning“ lietuvių-anglų kalbų pamoka

7 klasės mokiniams patinka greitakalbės. Linksma jas kartoti lietuviškai, galima išmokti greitakalbių ir kitomis kalbomis. Todėl jie dalyvauja projekte „Tongue-twisters International“. Gruodį mokiniai atliko kūrybinę užduotį- sukūrė vaizdo pamokėlę, kaip ištarti  lietuvių kalbos greitakalbes. 7 kl. mokiniai kartu su mokytojomis Jovita Mišeikiene ir Nadezda Tikhomirova integruotos „eTwinning“ lietuvių-anglų k. pamokos metu sukūrė vaizdinę medžiagą, iliustruojančią greitakalbę „Pakopa po pakopos...“ Septintokai pasirinko šią greitakalbę, aptarė, kaip būtų galima ją inscenizuoti, numatė neįprastą integruotos pamokos vietą – trečiojo aukšto laiptinę. Į veiklą įsitraukė visa klasė: vieni improvizavo, kiti filmavo ir montavo, komentavo, ką reikia dar keisti, kol galutinis darbas buvo padarytas. Tai buvo linksma, dinamiška ir kupina veiklos pamoka.

INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS PAMOKA 4 KLASĖJE

 integruotaam

Gruodžio 19 dieną ketvirtokai tęsė dalyvavimą eTwinning projekte „STEAM IN NATURE“. Šį kartą vyko integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka „Rūšiavimas“. Pamoka prasidėjo filmu anglų kalba, kuriame mokiniai dar kartą įsitikino atliekų rūšiavimo būtinumu ir svarba. Spręsdami matematikos uždavinius,  atliko skaičiavimo užduotis,  pakartojo, kokios spalvos konteineris kokioms buitinėms atliekoms tinka. Ketvirtokai supranta, kad nuo žmonių atsakingo požiūrio į rūšiavimą priklauso mūsų Žemės ateitis.

Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 klasei

Spalio 3 dieną ketvirtokai sugužėjo į naująją lauko klasę, kurioje vyko integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka.

Anglų kalbos mokytojos Nadežda Tikhomirova ir Daina Mačiukūnienė bei klasės mokytoja Daiva Jurevičienė mokiniams pristatė tarptautinę programą eTwinning. Mokytojos pasiūlė mokiniams dalyvauti integruotame anglų kalbos pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų projekte "STEAM in nature". Mokiniai svarstė, kokias temas bei aktualijas būtų galima aptarti šiame projekte. Vėliau ketvirtokai kūrė projekto logotipą, kuriame atsispindėjo gimnazijos herbas, eTwinning ženklas bei rudenėjančios gamtos ženklai.

Integruota anglų kalbos bei dailės ir technologijų pamoka ketvirtokams

Lapkričio 26 dieną vyko integruota anglų kalbos bei dailės ir technologijų pamoka ketvirtokams. Pamokos metu buvo gilinamos anglų kalbos žinios, kuriamas gaminys- tiltas. Pamoka mokiniams patiko, nes buvo vykdomas eTwinning projektas STEAM IN NATURE, kurio metu mokiniai gali išbandyti savo vaizduotę ir gebėjimą kurti, dirbti  su keisčiausiomis priemonėmis... Šį sykį darbas vyko su spagetti.  Ar bandėte pastatyti tiltą iš spagetti? Ne?.. Ketvirtokams pavyko!

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite