zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 2022-2023 m.m.

Komisijos pirmininkė – Svietlana Mickuvienė, socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Loreta Grygelienė, geografijos ir technologijų mokytoja, gimnazijos Meninio, technologinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Komisijos nariai:

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja;

Daina Mačiukūnienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja, gimnazijos Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Mickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja;

Aldona Štulienė, logopedė;

Laimutė Šukauskienė, informacinių technologijų ir matematikos mokytoja, gimnazijos Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

___________________

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sekretorė fizikos mokytoja, gimnazijos bibliotekininkė Rita Ramonaitė.

 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite