zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Svietlana Mickuvienė, socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jūratė Mickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja.

Komisijos nariai:

Ugnė Beinarytė, biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja;

Daina Mačiukūnienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja;

Aldona Štulienė, logopedė;

Laura Zakarauskienė, psichologė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė -  fizikos mokytoja, gimnazijos bibliotekininkė Rita Ramonaitė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite