zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Mokytojų taryba, metodinė taryba ir grupės

MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ NUOSTATAI 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 m.

DORINIO UGDYMO, KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m.(grupės pirmininkė - Daina Mačiukūnienė)

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m.(grupės pirmininkė - Genovaitė Jokubauskienė)

MENINIO, TECHNOLOGINIO IR FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m. (grupės pirmininkė - Gineitė Dalia)

  GAMTOS, TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m. (grupės pirmininkė - Gudžiūnienė Ona)

  KLASĖS VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m.(grupės pirmininkė - Laimutė Šukauskienė)

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ IR BIBLIOTEKININKŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2022 m.(grupės pirmininkė - Svietlana Mickuvienė )

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite