zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Metodinė taryba ir grupės

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ NUOSTATAI 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 m.

DORINIO UGDYMO, KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m.(grupės pirmininkė - Daina Mačiukūnienė)

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m.(grupės pirmininkė - Genovaitė Jokubauskienė)

 MENINIO, TECHNOLOGINIO UGDYMO IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m. (grupės pirmininkė - Loreta Grygelienė)

  GAMTOS, TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m. (grupės pirmininkė - Ugnė Beinarytė)

  KLASĖS AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m.(grupės pirmininkė - Laimutė Šukauskienė)

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ IR BIBLIOTEKININKŲ METODINĖ GRUPĖ

veiklos planas 2021 m.(grupės pirmininkė - Svietlana Mickuvienė )

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite