zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Darbo užmokestis

                    

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

    Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybė

Etatų skaičius

2021 metų II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

2067

Mokytojai                       

22,83

             1470

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

             1401

 

Pastatų priežiūros darbininkai

2,50

642

Naktiniai sargai              

4,25

931

Valytojos

7,65

642

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

785

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui  

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

                                                      Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybė

Etatų skaičius

2021 metų I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

2029

Mokytojai                       

22,83

1481

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

1371

 

Pastatų priežiūros darbininkai

2,50

642

Naktiniai sargai              

4,25

911

Valytojos

7,65

642

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

800

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

    

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

                                                      Informacija apie darbo užmokestį

         Pareigybė

Etatų skaičius

2020 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2020 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

1865

1754

Mokytojai                       

22,83

1589 

1426

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

1483

1158

Pastatų priežiūros darbininkai

2,75

653

639

Naktiniai sargai              

4,25

862

859

Valytojos

7,65

569

594

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

737

756

 

Pareigybė

Etatų skaičius

2020 metų III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

1859

Mokytojai                       

29,66

             1430

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

             1212

Pastatų priežiūros darbininkai

3,25

621

Naktiniai sargai              

4,25

867

Valytojos

8,65

607

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

790

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Pareigybė

Etatų skaičius

2020 metų II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

1826

Mokytojai                       

32,95

            1394

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

             948

Pastatų priežiūros darbininkai

3,25

618

Naktiniai sargai              

4,25

880

Valytojos

8,65

607

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

774

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybė

Etatų skaičius

2020 metų I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                

1,5

1465

Mokytojai                       

32,95

            1293

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,64

             990

 

Pastatų priežiūros darbininkai

3,25

665

Naktiniai sargai              

4,25

826

Valytojos

8,65

607

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

723

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2019 metų I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 metų II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 metų III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur

2019 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis     (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                 (I-III    ketv.-1, 5 etato/                    IV ketv. -1,25 etato)

2/2

1370

1370

1466

1410

1404

Mokytojai                        (I-III ketv. -22,17 etato /                 IV ketv.-32,95 etatai)

23/35

1201

1260

1367

1387

1304

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                        (I-III ketv.-3,0 etato/                      IV ketv.-3,64 etato)

3/4

894

926

967

960

937

Pagalbos mokiniui specialistai                       (I-III ketv.-2,5 etato/                                         IV ketv.-3,25 etato)

3/3

1080

1080

1086

1137

1096

Bibliotekininkai               (I-III ketv.-0,5 etato/                                         IV ketv.-0,75 etato)

1/2

410

363

377

545

424

Naktiniai sargai               (I-III ketv.-2,25 etato/                                         IV ketv.-4,25 etato

2/4

731

760

765

782

760

Kiemsargis, valytojos

budėtojai, laborantas

(I-III ketv.-12,75 etato/                                         IV ketv.-13,4 etato

12/14

555

555

555

555

555

Inžinierius-kompiuterininkas, buhalteris                         I-III ketv.-2,0 etato/                                        IV ketv.-2,4 etato

2/3

648

652

662

668

658

 Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Informaciją parengė vyriausioji buhalterė Irena Antanaitienė.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite