zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Uniformų dėvėjimo tvarka

  1. Mokiniai gimnazijoje pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėtipatvirtintą uniformą nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

Uniformos dalys

Merginos

Vaikinai

Viršutinė uniformos dalis

Švarkas

Klasikinis bordinės spalvos

švarkas, kurio kairėje pusėje įsegtas gimnazijos ženklelis.

Klasikinis bordinės spalvos švarkas, kurio kairėje pusėje įsegtas gimnazijos ženklelis.

Marškiniai/palaidinės

Įvairios ilgomis ar trumpomis rankovėmis vienspalvės ar pasirinktos spalvos palaidinės.

Šventinės, reprezentacinės palaidinės - baltos spalvos.

Išimtys:

Šiltu metu - palaidinė trumpomis rankovėmis su kairėje pusėje prisegtu gimnazijos ženkleliu.

Įvairūs ilgomis ar trumpomis rankovėmis vienspalviai ar pasirinktos spalvos marškiniai.

Šventiniai, reprezentaciniai marškiniai - baltos spalvos.

Išimtys:

Šiltu metu - trumpomis rankovėmis marškiniai su kairėje pusėje prisegtu gimnazijos ženkleliu.

Aksesuarai

Neprivalomi, bet pagal pageidavimą, peteliškė, kaklaraištis, juostelė.

Neprivalomi, bet pagal pageidavimą, peteliškė, kaklaraištis.

Apatinė uniformos dalis

Kelnės, džinsai

Klasikinio stiliaus įvairios spalvos kelnės, džinsai.

Klasikinio stiliaus tamsios spalvos kelnės, džinsai.

Šventinė, reprezentacinė uniformos dalis - klasikinės juodos spalvos kelnės.

Sijonai

Tamsūs vienspalviai įvairių siluetų sijonai.

Šventinė, reprezentacinė uniformos dalis – uniforminiai arba juodi įvairių siluetų sijonai.

 
  1.   Būtina mokyklinės uniformos vidinėje pusėje pažymėti savininko vardą.
  2.   Uniforma dėvima kiekvieną mokslo dieną visus mokslo metus.
  1. Uniformą būtina dėvėtiper šventes, gimnazijos renginius, egzaminus, įskaitas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bei atstovaujant gimnaziją už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose.
  2. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti įstaigoje organizuojamų aplinkos tvarkymo akcijų, sporto dienų, išvykų, ekskursijų metu bei vykdamas į profesijos modulių mokymus ir vieną dieną per mėnesį, kuri nustatoma gimnazijos Mokinių parlamento ir administracijos sutarimu.
  1. Iškilus problemoms dėl mokyklinės uniformos:

6.1 sugadinus ar pametus gimnazijos ženklelį mokinys privalo apie tai pranešti klasės auklėtojui (kuratoriui) ir nedelsiant įsigyti naują

6.2 atidavus taisyti ar valyti sugadintą švarką mokinys turi informuoti klasės auklėtoją (kuratorių). Į gimnaziją laikinai galima ateiti apsirengus kitu klasikinio stiliaus rūbu, segint gimnazijos ženklelį.

  1. Su mokinių uniformos dėvėjimo tvarka klasių auklėtojai (kuratorius) mokinius supažindina pasirašytinai bei apie šią tvarką informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
  1. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai (kuratorius), klasėse už uniformų nešiojimą atsakingi mokiniai bei gimnazijos Mokinių parlamento nariai vykdo uniformų dėvėjimo priežiūrą.
  1. Klasių auklėtojai (kuratorius) taiko prevencines poveikio priemones pagal gimnazijoje nustatytą tvarką:

9.1 nevilkint uniformos, pirmą kartą – žodinis klasės auklėtojo (kuratoriaus) įspėjimas;

9.2  antrą kartą – pastaba elektroniniame dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

 9.3  trečią kartą – mokinys kviečiamas į gimnazijos Mokinių parlamento posėdį, dalyvaujant gimnazijos administracijai.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite