zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Atributika

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos

HIMNAS

Čia – mūsų jaunystė

Kas metai žemelė pakeičia vis rūbą, 
Papuoštą skaisčiais spinduliais,
Į šviesųjį rūmą jaunimas vis skuba
Gimtaisiais takeliais, keliais.
 
 
Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.
Šviesos mes įgavę, žinių lobius krovę
Dienas čia praleidę linksmai,
Gimnaziją mylim – tą mokslo šventovę:
Ji mūsų antrieji namai.
 
 
Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.
Ir knygos, ir darbas kas dieną mus lydi,
Ir auga šviesi pamaina.
Ką mūsų švietėjai jaunimui pasėjo,
Tuo puošis sena VELIUONA.
 
 
Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.
   
Žodžiai mokyt. Stasio Liutvinavičiaus
Muzika mokytojo Jono Misiūno
 

       

 

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos

HERBAS

 

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite