zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Išorinis vertinimas

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

                 Gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas vyko 2017 m. rugsėjo 25-28 d.

                 Vertinimo procese taikyta penkių vertinimo lygių skalė:

             ● „labai gera“ (4 lygis) – suprasdami, kad veikla yra veiksminga, išskirtinė, kryptinga, savita, kūrybiška, o mokytojų patirtį verta paskleisti už mokyklos ribų;

             ● „gera“ (3 lygis) – suprasdami, kad veikla viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti, o mokytojų patirtį verta paskleisti pačioje mokykloje;

             ● „patenkinama“ (2 lygis) – suprasdami, kad veikla yra vidutiniška, nebloga, nesisteminga, neišskirtinė, t. y. mokykloje yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti;

             ● „prasta“ (1 lygis) – suprasdami, kad veikla nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, nekonkreti, veiklą būtina tobulinti; mokyklai reikalinga išorinė pagalba.

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai

 1. Mokinių socialumo ugdymas (1.1.1. – 3 lygis).
 2. Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, renginiuose, pilietinėse iniciatyvose (1.2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas 3 lygis).
 3. Ugdymo(si) integralumas (2.2.2. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).
 4. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. – 3 lygis).
 5. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 3 lygis).
 6. Edukacinės išvykos paveikios mokinių mokymuisi ir motyvacijai (3.2.1. – 3 lygis).
 7. Veiklos planavimo kryptingumas (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Potencialus gimnazijos vadovų įsipareigojimas susitarimams (4.1.2. – 3 lygis).
 9. Bendradarbiavimo kultūra (4.2.1. – 3 lygis).
 10. Paveikus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (4.2.3. – 4 lygis).

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai

 1. Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas pamokoje (1.2.2. – 2 lygis).
 2. Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. – 2 lygis).
 3. Ugdymo organizavimo įvairovė (2.2.2. – 2 lygis).
 4. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. – 2 lygis).
 5. Mokymosi virtualioje aplinkoje tikslingumas (3.2.2. – 2 lygis).

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite