zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Misija Vizija Filosofija

VIZIJA

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos vizija – moderni ir iniciatyvi Veliuonos krašto gimnazija, teikianti prieinamą ir kokybišką vidurinį išsilavinimą, orientuotą į bendrųjų žmogaus gebėjimų ugdymą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, savo veiklą grindžianti demokratiškais principais, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.

Gimnazija yra Veliuonos krašto bendruomenės kultūros, informavimo ir konsultavimo centras.

   MISIJA

Kiekvienam teikti prieinamą kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei neformalųjį švietimą.

Sudaryti geras sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius.

Ugdyti pilietišką ir kūrybingą asmenybę, besimokančią visą gyvenimą ir gebančią integruotis sparčiai besikeičiančioje visuomenėje.

Puoselėti Veliuonos krašto kultūrinį, istorinį, tautosakinį ir literatūrinį palikimą.

Plėtoti partnerystės ryšius su Veliuonos krašto mokyklomis ir jų bendruomenėmis bei kitomis šalies institucijomis.

Grįsti savo veiklą demokratiniais principais.

FILOSOFIJA

Gimnazija – Vaikui, pagrindinė vertybė – Žmogus.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite