zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Saugi mokykla

PREVENCINĖS PROGRAMOS ,,SAUGI MOKYKLA“ GIMNAZIJOS ABC TARYBA

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VK-247 ,,Dėl prevencinės programos ,,Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėties patvirtinimo“ patvirtinta prevencinės programos „Saugi mokykla“ gimnazijos ABC tarybos sudėtis:

Koordinatorė – Rasa Birmanaitė, gimnazijos direktorė.

Vadovė – Svietlana Mickuvienė, gimnazijos socialinė pedagogė.

Nariai:

Ugnė Beinarytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja, Gimnazijos tarybos narė;

Genovaitė Jokubauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

Egidijus Mikšta, Veliuonos seniūnijos seniūnas;

Inga Molevaitė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių klausimų komiteto narė;

Saulenė Piragytė, IIIG klasės mokinė;

Lena Preimonienė, tėvų atstovė, gimnazijos Tėvų komiteto pirmininkė, Gimnazijos tarybos narė;

Rita Ramonaitė, gimnazijos bibliotekininkė, laborantė, fizikos mokytoja;

Laura Zakarauskienė, gimnazijos psichologė;

Jūratė Šafikovienė, gimnazijos darbuotojų atstovė;

Austėja Rimkutė, IIIG klasės mokinė.

 PREVENCINĖS PROGRAMOS ,,SAUGI MOKYKLA“ VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M. 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite