zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Saugi mokykla

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCINĖS PROGRAMOS „SAUGI MOKYKLA“ ABC TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. VK-265

Veliuona

  Atsižvelgdama į tai, kad gimnazija vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. VK-369 „Dėl pasirinktos ilgalaikės prevencinės programos įgyvendinimo“ įgyvendina prevencinę programą „Saugi mokykla“ ir į tai, kad ją vykdant viena iš prevencijoje naudojamų priemonių yra ABC tarybos sudarymas ir jos veikla,

  1. T v i r t i n u  prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėtį:

Koordinatorė – Ugnė Beinarytė, gimnazijos direktorė.

Vadovė – Svietlana Mickuvienė, gimnazijos socialinė pedagogė, Pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų ir bibliotekininko metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

Rasa Birmanaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;

Genovaitė Jokubauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narė;

Egidijus Mikšta, Veliuonos seniūnijos seniūnas;

Inga Molevaitė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių klausimų komiteto narė;

Iveta Meiliūnaitė, IVG klasės mokinė;

Lena Preimonienė, tėvų atstovė, Gimnazijos tarybos narė;

Rita Ramonaitė, gimnazijos bibliotekininkė, laborantė, fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Jūratė Šafikovienė, gimnazijos darbuotojų atstovė.

ĮSAKYMAS DĖL GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. VK-381 „DĖL KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOJE“ PAKEITIMO

DĖL PREVENCINĖS PROGRAMOS „SAUGI MOKYKLA“ ABC TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ SMURTO IR PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRAVIMĄ GIMNAZIJOJE PASKYRIMO

,,Kaip atsispirti seksualinei prievartai ir išnaudojimui“        

 

 valandele2  valandele1

Bet kokios patyčios vaikui yra sunkus patyrimas. Seksualinis išnaudojimas ir seksualinė prievarta yra vienas iš labiausiai vaiką žalojančių suaugusiojo veiksmų, o svarbiausias dalykas užkertant kelią seksualinei prievartai yra kalbėjimasis su vaiku. Todėl sveikatos priežiūros specialistė V. Veverskienė ir socialinė pedagogė S. Mickuvienė pakvietė 5 ir 6 klasės mokinius į paskaitą ,,Kaip atsispirti seksualinei prievartai ir išnaudojimui“. Specialistės  paaiškino, kas yra seksualinė prievarta, kalbėjo  apie tai,  kas seksualiai išnaudoja vaikus, įvardijo slypinčius pavojus bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Kalbėta apie kūną bei paaiškinta, kas yra geras ir blogas prisilietimas. Paskaitos metu buvo ugdomi saugumo įgūdžiai, kurie gali padėti vaikams išvengti  kritinių situacijų, neskatinti pavojaus, apsisaugoti nuo galimo smurtautojo ar priekabiautojo įtakos.

Paskaita „Prekyba žmonėmis. Tai reikia žinoti.“

p1  p2 

 

Vasario 8 dieną   8, I, IIG klasių mokiniai dalyvavo Jurbarko policijos bendruomenės pareigūnės Simonos Laurinaitienės paskaitoje  „Prekyba žmonėmis. Tai reikia žinoti.“ Prekyba žmonėmis – viena jautriausių nusikalstamų veikų, į kurias įtraukiami asmenys dažnai patiria ne tik fizinį, bet ir psichologinį smurtą. Prekybos žmonėmis grėsmių neįmanoma išvengti – vaikai gali būti verbuojami bet kurioje jaunimo dažnai lankomoje vietoje: mokykloje, globos namuose, vakarėlių organizavimo vietose ar baruose, prekybos centruose, autobusų stotelėse, per socialinius tinklus ir pan. Todėl labai svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų apie prekybos žmonėmis pavojus, mokėtų juos atpažinti ir žinotų, ką daryti, jei taip nutiktų, o tėvai, pedagogai ir kiti suaugusieji padėtų vaikams ugdyti(s) kritinį mąstymą, įvertinti galimus prekybos žmonėmis pavojus ir skatinti kreiptis pagalbos, jeigu kyla įtarimų. Renginį organizavo gimnazijos socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė ir sveikatos priežiūros specialistė Vilija Veverskienė.

Susitikimas su Jurbarko policijos bendruomenės pareigūne Simona Laurinaitiene

Vasario 2 dieną vyko 5–7 klasių mokinių susitikimas su Jurbarko policijos bendruomenės pareigūne Simona Laurinaitiene. Policininkė supažindino mokinius su teisine atsakomybe už rūkymą ir tabako gaminių, elektroninių cigarečių vartojimą, platinimą,  turėjimą būnant nepilnamečiu, už cigaretės davimą nepilnamečiui asmeniui, atsakė į mokiniams ir mokytojams rūpimus klausimus.

 Moterų ir vyrų nelygybė pasaulyje

Vasario 7 dieną 8 klasės mokiniai dalyvavo protmūšyje tema „Moterų ir vyrų nelygybė pasaulyje“. Protmūšio metu mokiniai dirbo dviejose komandose, diskutavo prieš pasirinkdami teisingą atsakymą, argumentavo savo pasirinkimą turimais pavyzdžiais. Varžydamiesi, aštuntokai pademonstravo žinias moterų ir vyrų lyčių nelygybės klausimais ir sužinojo daug įdomių faktų: JAV nesuteikia moterims apmokamų motinystės atostogų, Jungtiniuose Arabų Emiratuose moterims reikalingas vyro leidimas dirbti, o Moldovoje moterims vis dar draudžiama vairuoti didesnius nei 14 vietų autobusus.  Renginio organizatorė, gimnazijos socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė skatino mokinius  griauti stereotipus ir gilinti suvokimą apie  smurtą lyties pagrindu.

Priešmokyklinukai  tęsia projektą „Vaivorykštinis  jausmų pasaulis“

gastonas 11  gast_2.png 

Šiandien  priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai išgirdo vienaragio Gastono pasakojimą apie tai, kaip jis elgiasi, kai jį  užvaldo šėlsmas.   Šėlioti norisi tada, kai  jautiesi labai gerai ir  širdyje šviečia saulė! Tuomet energija liejasi per kraštus!   Jis nežino, ką daryti. Todėl dūksta.   Tėvams jo šėlionės nepatinka.  Gastonas pamokė vaikučius specialių kvėpavimo pratimų, kad siautulį paversti ramesne ir naudingesne energija.  Tikimės, kad mūsų darželinukai pasinaudos gerais  vienaragio patarimais ir mokės suvaldyti šėlsmą.  

Pradinukai paminėjo  Tarptautinę žmogaus teisių dieną 

vaiko1  vaiko2   vaiko3 vaiko4 

             

Tarptautinė žmogaus teisių diena gimnazijoje buvo paminėta su pradinukais.  Socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė  pravedė 1–4 klasių mokiniams užsiėmimą „Vaiko teisės ir pareigos“. Renginį pradėjome nuo žaidimo „Vardų kortelės“. Šis žaidimas pamokė vaikus, kad reikia gerbti savo ir kito žmogaus vardą, teisingai jį tarti ir rašyti. Užsiėmimo metu mokiniai buvo supažindinti su vaiko  teisėmis ir pareigomis,  įtvirtintomis  „Vaiko konstitucijoje“, kuri parengta  vadovaujantis Vaiko teisių konvencija. Pasak mokinių, pagrindinė PAREIGA – mokytis ir gerbti kitus, TEISĖ – teisė į mokslą.

Tikimės, kad žinodami savo teisės ir pareigas,  vaikai džiaugsis vaikyste ir augs sveiki, laimingi  atsakingi.

Gimnazijos socialinė pedagogė   IG,  IIG mokinius pakvietė į užsiėmimą „Paauglio savivertės ugdymas“

 

sav1  sav2 sav3  sav 4 

            Užsiėmimus pradėjome linksmu įtraukiančiu žaidimu, kuris nuteikė   pokalbiui apie savivertę.  Aiškinomės, kas yra  savivertė ir kokia ji būna.  Kalbėta,  kas lemia paauglio žemą arba pervertintą savivertę. Visiems mokiniams buvo smalsu, kokia yra normali savivertė. Pasirodo,  tai  adekvatus savęs vertinimas, savo jėgų gyvenimiškose situacijose tinkamas vertinimas, bei  adekvatus pasaulio suvokimas ir bendravimas su žmonėmis. Ir IG klasės, ir IIG klasės mokiniai atliko testą „Mano pasitikėjimas savimi“. Kiekvienas sužinojo savo savivertės lygį. Tada aiškinomės, kokie yra būdai žemai savivertei ir savęs pervertinimui koreguoti.    Tikimės, kad sužinoję apie savivertės svarbą  ir jos formavimo būdus,  jaunuoliai labiau pasitikės savo jėgomis, mokės spręsti problemas.

Jeigu jausmas  mokėtų kalbėti 

jausmas4  jausmas5  jausmas6 
jausmas1  jausmas2  jausmas3 

 5 klasės mokinai  socialinių įgūdžių užsiėmime  mokėsi prakalbinti jausmus.  Kalbėti apie jausmus vaikams yra nemenkas iššūkis. Kartais jie nežino, kaip juos išsakyti ar pavadinti, o kartais aiškiai suvokia, ką jaučia, tačiau nedrįsta apie tai prabilti. Kiekviena emocija, kiekvienas jausmas yra reikalingas ir prasmingas, tik svarbu jį įsisąmoninti, pažinti, išjausti ir mokėti įvardyti.

  Pasirinkę vieną iš bazinių jausmų, mokiniai porose turėjo teatralizuotai pristatyti jausmą jį apibūdinti, pasakyti, kas jausmą sukelia, kaip jis atsiranda,  kas jį gali pakeisti.  Aktoriai truputėlį jaudinosi, bet visos poros užduotį atliko puikiai.  Užsiėmimo pabaigoje mokiniai atliko kitą smagią kūrybinę užduotį pavaizdavo jausmus naudodami kinetinį smėlį.

 Netikėta užduotis „Pelėdžiukams“

mog 2  Mog 1  mog 22  zm6 

   Socialinė pedagogė  atėjo pas „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinius  su  „žmogučiu“, kurį sutiko gatvėje be atšvaitų.    Ji paprašė vaikus iškirpti iš priklijuoti  „žmogučiui“ atšvaitus, kad jį matytų automobilių vairuotojai ir jis būtų saugus kelyje.    Šita užduotis  vaikams pasirodė labai smagi ir jie nuotaikingai ėmėsi darbo.   Visi ugdytiniai už puikiai atliktą užduotį gavo dovanų po atšvaitą. Taip žaisdami pasikartojome, kaip reikia rūpintis savo gyvybėmis kelyje. 

8 klasės mokinai socialinių įgūdžių valandėlėje mokėsi kokybiško bendravimo

bendravimas

 Mokiniai dirbdami grupėse aptarė pateiktas situacijas, parinko vieną ar kelis tinkamus sprendimus. Diskutuodami išsiaiškinome, kad  liūdėti, pykti, nerimauti  yra normalu, bet reikia tinkamai tai daryti, kad nepakenktume sau ir kitiems.   Smagu, nes daugelis mokinių pasakė, jog sunkiose situacijose prašo pagalbos tėvų, šeimos narių, draugų. Visi moka atpažinti pyktį ir žino, kaip galėtų save nuraminti stresinėje situacijoje: padaryti mažą pertraukėlę, atsitraukti iš tos situacijos, giliau kvėpuoti, atsigerti vandens. Išgryninome, kas mums padeda kokybiškai bendrauti su kitais – pakankami bendravimo įgūdžiai, tinkama pykčio išraiška, streso atpažinimas ir valdymas.

Penktos klasės mokiniai žino, kaip išvengti nerimo

nerimas1  nerimas2  nerimas3  nerimas4

Socialinių įgūdžių valandėlė prasidėjo nuo nuotaikingo žaidimo, kurį teko vesti patiems mokiniams.  Užsimezgus šiltesniam ryšiui,   aptarėme penktokų adaptaciją. Visi mokinukai tvirtino, kad gimnazijoje jaučiasi jaukiai ir saugiai, sutaria su mokytojais, turi draugų savo ir kitose klasėse. Į klausimą, ar jaučia dėl ko nors nerimą, keli mokiniai atsakė, kad kartais nerimauja prieš atsiskaitymus, arba kai palieka namuose mokymosi priemones. Tuomet diskutuodami, mokiai patys pasiūlė, kaip galima išvengti tokio pobūdžio nerimo: pasiruošti patikrinimui, visada atlikti užduotis, iš vakaro susidėti į kuprinę visas priemones. Mokiniai vaizdavo savo nerimą, išsakė mintis, kaip jį įveikti, kaip padėti nerimaujančiam draugui.

Išspręsk problemą konstruktyviai

 v1  v2 v3 

 

 v7  Viktorina 4  

Septintos klasės mokinai lapkričio 24 d. dalyvavo  socialinių įgūdžių ugdymo viktorinoje „Išspręsk problemą konstruktyviai“. Užsiėmimo pradžioje  žaidėme žaidimą „Labas rytas tam, kas....“ Po to mokiniai apibūdino save žodžiu, kuris prasideda iš jo vardo pirmosios raidės. Ši užduotis kai kam buvo per sunki...    Nusiteikę rimtai veiklai mokiniai pasiskirstė į penkias komandas, kuriose aptarė viktorinoje pateiktas situacijas ir parinko tinkamiausią  atsakymą.   Viktorinos pabaigoje socialinė pedagogė  paaiškino, kaip svarbu dalintis savo jausmais ir rūpesčiais, kad  visai ne gėda, o būtina prašyti pagalbos, kai jos reikia. Ji paaiškino, kad norint pasiekti savo tikslų, dažnai tenka derėtis, tartis, prašyti  leidimų.

Vėliau visi mokiniai pavaizdavo piešiniuose,  kas darosi su jų kūnais, kai žmogus jaučia stresą. Dauguma mokinių parodė, kad jiems svaigsta galvą, suka pilvą, skauda skrandį, dreba rankos, kojos, prakaituoja delnai, padai.

  Renginio metu mokiniai išmoko geriau pažinti save, bendraamžius, savo ir kito jausmus bei reakcijas. Dar mokėsi kurti saugią aplinką, išreikšti savo nuomonę, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti.

Kodėl žmonės tampa priklausomi?

prik1  prik2  prik3   
 prik4 prik5  prik6 

 Į šį klausimą 6 klasės mokiniai ieškojo atsakymo vykdydami tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos programą „Gyvai“.  Padedami gimnazijos socialinės pedagogės mokiniai sužinojo, kad yra alkoholio vartojimo riziką didinantys  ir nuo jo apsaugantys veiksniai. Šeštokai svarstė, kaip jie patys gali sumažinti rizikos veiksnius. Dirbdami grupėje mokiniai paruošė atsakymus į pagrindinius klausimus apie rizikos ir apsaugos veiksmus.

Kviečiame minėti tarptautinę Tolerancijos dieną!

2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas

 n1 n2  n3   n4

2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas.   Atsiliepdami į kvietimą, 5-7 klasių mokiniai kartu su socialine pedagogė Svietlana Mickuvienė pakalbėjo apie savo artimiausią aplinką, ten, kur gyvename. Diskutavome: ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus.  Kadangi šių metų Tolerancijos dienos ženklas namas – aptarėm tai, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje. Tačiau kartais žmonių skirtingumas sukelia kitiems pyktį.   Kiekvienas iš mokinių atliko kūrybinį darbą „Namas, kuriame gyvena Tolerancija“.

Lapkričio 16 d. - Tarptautinė tolerancijos diena


T1
t2  T3  t10

 

Tol1   T 9    

Lapkričio 16 d. - Tarptautinė tolerancijos diena. Žaisdami imitacinį žaidimą 7 klasės mokiniai išmėgino bendravimo įgūdžius ir įvertino asmenines tolerancijos ribas: ką kiekvienam asmeniškai sunku toleruoti, kodėl?

 Kas sukelia stresą ir kaip jį įveiktistresas1

Pavasarį IIG klasės mokiniai, kaip ir visos Lietuvos dešimtokai, laikys patikrinimus (PUPP).

Daugeliui – sunkus išbandymas, lydimas streso ir nepasitikėjimo savo jėgomis. Kai kurie šį stresą išgyvena lengvai, kitiems jis sukelia rimtas psichologines problemas. Todėl lapkričio 14 dieną socialinė pedagogė su mokiniais kalbėjosi apie tai, kas sukelia stresą ir kaip jį įveikti.

 

saugi1  sm2  sm3 
sm4  sm6 
sm7

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje vyko nuotaikingas renginys 1–4 klasių mokiniams „Saugi vaikystė“.  Jau  trečią kartą gimnazijos prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC taryba organizuoja renginį, skirtą atkreipti dėmesį į vaikų gynimo aktualijas.

             Renginį vedė socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė, o jai talkino  vyresnių klasių mokinės Miglė Mačytė, Skaistė Šmatauskaitė, Aistė Tamulytė, Gabija Vičiūnaitė.   Be rimtų užduočių apie vaiko teises ir pareigas, pradinukams buvo parengtos nuotaikingos užduotėlės ir netikėti, kūrybiniai  bei įdomūs žaidimai.  Mokinukai išbandė  naujus, dar nežaistus žaidimus, kurie kėlė juoką ir džiaugsmą.   Renginio pabaigoje   klasių kolektyvams ir jų mokytojos buvo įteiktos padėkos ir saldžios dovanėlės.

s1 

 

s2   s3

 

“Mes visi panašūs, bet skirtingi“

Šiandien antrokai  dalyvavo patyčių prevencijos valandėlėje “Mes visi panašūs, bet skirtingi“. Užsiėmimo metu buvo ugdoma tolerancijos vertybė. Vaikai atliko įvairias užduotis:  stebėjo savo veido požymius veidrodyje,  nustatė klasės aukščiausią ir žemiausią mokinį, sudarė piešinių  diagramą pagal mokinių išorinius požymius,  žaidė žaidimus „Pasikeisk vietomis su...“  ir  „Ryšių tinklas“.  Mokiniai suprato, kad nepaisant išvaizdos, pomėgių ir charakterio skirtumų su visais reikia elgtis tolerantiškais. Užsiėmimą vedė socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ SMURTO IR PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRAVIMĄ GIMNAZIJOJE PASKYRIMO

22 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. Nr. VK-296 ,,Dėl prevencinės programos ,,Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėties patvirtinimo“ patvirtinta prevencinės programos „Saugi mokykla“ gimnazijos ABC tarybos sudėtis:

Koordinatorė – Ugnė Beinarytė, gimnazijos direktorė.

Vadovė – Svietlana Mickuvienė, gimnazijos socialinė pedagogė, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų ir bibliotekininko metodinės grupės pirmininkė,

gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Nariai:

Rasa Birmanaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;

Genovaitė Jokubauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja;

Egidijus Mikšta, Veliuonos seniūnijos seniūnas;

Inga Molevaitė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių klausimų komiteto narė;

Lena Preimonienė, tėvų atstovė, gimnazijos Tėvų komiteto narė, Gimnazijos tarybos narė;

Rita Ramonaitė, gimnazijos bibliotekininkė, laborantė, fizikos mokytoja;

Simona Eimutytė, IVG klasės mokinė;

Jūratė Šafikovienė, gimnazijos darbuotojų atstovė.

 PREVENCINĖS PROGRAMOS ,,SAUGI MOKYKLA“ VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite