zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

„Plastic Pirates – Go Europe!“

Beveik du trečdalius Žemės paviršiaus užima vanduo. Taigi Žemė, žvelgiant iš kosmoso, yra mėlyna planeta. Jūros ir vandenynas yra didžiausia nuolatinė natūrali buveinė mūsų planetoje. Jų svarba ir nauda neginčytina. Prie jų krantų gyvena daugiau nei pusė visų Žemės gyventojų. Deja, mes ne visada pakankamai rūpinamės savo upėmis bei jūromis ir įvairiais būdais jas teršiame. Dalis mūsų šiukšlių upėmis patenka į jūras ir vandenyną. Dėl to atliekų kiekis vandenyne kasmet didėja. Jūrų gyvūnijai ir visai ekosistemai didžiulę grėsmę kelia ilgaamžės ir sunkiai suyrančios plastiko atliekos.

 

Spalio ir lapkričio mėnesiais mūsų gimnazijos 4 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo  europiniame piliečių mokslo projekte „Plastic Pirates – Go Europe!“, kuris prasidėjo 2016 metais Vokietijoje, o 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant ES Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse. Jo metu mokiniai rinko plastiko mėginius iš Nemuno upės ir pakrantės Veliuonos prieplaukos teritorijoje, nustatė vietovės koordinates  ir dokumentavo rezultatus.  Tada surinktus duomenis vertins mokslininkai.  Mokinių tirta vietovė jau  įtraukta į  upių užterštumo plastiku ir kitomis šiukšlėmis žemėlapį.

Mokiniai buvo labai nustebinti, kad palyginti nedideliame plote rado labai daug nuorūkų, plastiko kamštelių, butelių, stiklo duženų.  Buvo padaryta išvada, kad tai daugiausia neatsakingų poilsiautojų ir žvejų paliktos šiukšlės.

Ištyrę Nemuno upės ir pakrantės užterštumą, mokiniai mąstė, kaip išspręsti plastiko atliekų problemą savo vietovėje, kaip patys arba kartu su draugais ar šeima galėtų sumažinti dėl kasdienės veiklos susidarančių šiukšlių kiekį bei kokiais būdais tai galima atlikti.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite