zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Projektas ,,Skaitome vaikams”

Norint vaiką priartinti prie knygos, vienas iš būdų – nuolat skaityti. Labiausiai IU ir PUG ugdytiniai domisi pasakomis ir dalyvauja tęstiniame projekte ,,Seku seku pasaką”, kurio tikslas - ugdyti visuminį vaikų švietimą pasakų pagalba, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką, gebėjimą reikšti emocijas.

 

            Vasario mėnesį IU ir PUG grupėse sekant pasakas buvo vykdomas projektas ,,Skaitome vaikams”. Jo metu vaikams buvo garsiai skaitomos pasakos kiekvieną dieną - tą patį daryti skatinome ir tėvelius, aiškinant skaitymo balsu naudą. Garsus skaitymas padeda mažyliams ugdyti emocinį intelektą, gerinti tarpusavio santykius ar netgi užtikrinti, kad net ir paaugęs jis toliau domėtųsi knygomis.

Grupės auklėtojos ir logopedė skaitymui balsu stengėsi parinkti tokius kūrinius, kurie skatintų vaikų mąstymą, iniciatyvas, kalbą, samprotavimą. Tikslo įgyvendinmui, būdavo pasitelkiamos  aktyvios veiklos, žaidimai, kurių metu vaikai pasakas inscenizavo, piešė veikėjus, patys jas kūrė.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite