zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 13 dieną gimnazijoje vyko brandos atestatų įteikimo šventė. Į šventę susirinko 71-osios laidos abiturientai, gimnazijos mokytojai, abiturientų tėvai, draugai bei artimieji. Brandos atestatų įteikimo iškilmėse dalyvavo svečiai: LR Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Veliuonos seniūnijos seniūnas Egidijus Mikšta.

Brandos atestatai įteikti 27 abiturientams. Iš 2018–2019 mokslo metus baigusių 28 abiturientų labai gerus įvertinimus (9-10) gavo 4 abiturientai, gerus įvertinimus (7-10) – penki. Šiais metais mokinės Tomos Klusaitės anglų kalbos žinios iš valstybinio brandos egzamino įvertintos 100 balų. Puikūs ir kitų abiturientų anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatai – 25 proc. laikiusiųjų šį egzaminą gavo aukštus įvertinimus nuo 86 iki 98. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė visi abiturientai, o 25 proc. laikiusiųjų šį egzaminą gavo aukštus įvertinimus nuo 88 iki 94 balų. Daug yra įvertinimų, kurie viršija 50 balų.

Abiturientams įteikta 19 gimnazijos direktoriaus pasirašytų padėkos raštų, kuriais vieniems dėkojama už labai gerą ir gerą mokymąsi, kitiems – už aukštus pasiekimus konkursuose, olimpiadose, puikų atstovavimą gimnazijai įvairiuose renginiuose, aktyvią sportinę veiklą, aktyvią veiklą puoselėjant etnokultūrines tradicijas gimnazijoje ir už jos ribų, už puikų gimnazijos lankymą, už renginių vedimą. Abiturienčių Guodos Pranaitytės, Kamilės Kačinskaitės ir Rūtos Ordinaitės pavardės įrašytos į gimnazijos Garbės knygą. Už labai gerą mokymąsi, aukštus pasiekimus rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą abiturientei Guodai Pranaitytei premiją skyrė Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos narys Audronis Zairys.

Šventės proga abiturientus sveikino atvykę svečiai, gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė, klasės auklėtoja Ona Gudžiūnienė, jaunesnieji draugai, tėvai.

Išeinantiems į gyvenimą abiturientams linkime kuo geriausios sėkmės.

 

 

 

 

 

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite